Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków WSPON

  • 14 cze 2022
  • 9:30
  • Golden floor, Ul. Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower)
Zapisz się

Adresaci:

Członkowie WSPON

Informujemy, że Zarząd podjął decyzję o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON.

Przedmiotem obrad będą m.in. zmiany Statutu WSPON, zatwierdzenie sprawozdań z prac Organów Statutowych, wybory Członków do Rady Programowej.

Zgodnie ze Statutem: Członek zwyczajny jest zobowiązany do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Szczegóły znajdziesz w wiadomości mailowej.