ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WSPON

  • 31 maj 2023
  • 09:00 - 16:00
  • Golden Floor Eurocentrum, al. Jerozolimskie 134
Zapisz się

Adresaci:

członkowie WSPON

 

Informujemy, że Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON na dzień 31 maja 2023 r.

 

Przedmiotem obrad będą m.in.: zatwierdzenie sprawozdań z prac Organów Statutowych oraz wybór nowych Członków Organów Statutowych na lata 2023-2025.

Oficjalne zwołanie oraz materiały będą dostępne wkrótce po zalogowaniu w STREFIE CZŁONKÓW .

 

Zgodnie ze Statutem WSPON: Członek zwyczajny jest zobowiązany do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.