Wrześniowe spotkanie Członków WSPON

  • 28 wrz 2022
  • 16:30 - 19:00
  • ADN Centrum Konferencyjne, Browary Warszawskie
Zapisz się

Adresaci:

Członkowie WSPON

Zapraszamy  wszystkich Członków Stowarzyszenia na spotkanie, na którym rozpoczniemy proces regulowania kwestii związanych z wykorzystywaniem logo WSPON. Zmiana polega na zabezpieczeniu prawa do korzystania z Logo WSPON nie tylko przez Członków Stowarzyszenia ale również firmy, które to Członkowie reprezentują.

 

Jak będzie wyglądać proces przyznawania praw do posługiwania się logo WSPON?

  • Członek Zwyczajny WSPON składa wniosek do zarządu o przyznanie Beneficjentowi prawa do korzystania z logo WSPON (wniosek znajdziesz tutaj: https://crm.wspon.org.pl/files/url/wniosek-logo-wspon)
  • Zarząd podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa Beneficjentowi do korzystania z logo WSPON
  • Podpisujemy umowę o korzystanie z logo

Jakie kwestie będzie regulować umowa?

Umowa zabezpieczy prawo do korzystania z Logo WSPON, które obejmuje prawo umieszczania Logo WSPON: na plakatach, wizytówkach, papierze firmowym, broszurach, materiałach promocyjnych i reklamowych, stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w środkach przekazu wizualnego lub audiowizualnego, w materiałach służących celom promocyjnym, tj.: w trakcie konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń czy targów, których przedmiotem są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości.

 

Dlaczego ta zmiana?

Od momentu podpisania umowy Członkowie WSPON będą mogli swobodnie posługiwać się logo WSPON w szerszym zakresie. Dodatkowo, co nie pozostaje bez znaczenia, zmiana ta pozwoli nam w większy sposób kontrolować jakość obsługi klienta, a w przypadku rażących naruszeń – wyciągać odpowiednie konsekwencje w stosunku do Beneficjentów sygnujących usługi swoich biur logiem WSPON.

PROGRAM SPOTKANIA 

16:30-16:40 |  Powitalna kawa

16:40-17:40 | Umowa o korzystanie ze znaku WSPON – dlaczego to dla nas ważne? Piotr Turalski, Filip Wierzchowski

17:40-18:00 | Składanie wniosków

18:00-19:00 | Networking

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy o rejestrację.

Do zobaczenia!