Sprawdzony Partner. Wspólne Zasady

Jesteśmy sprawdzoną na rynku, otwartą grupą ludzi, którzy dzięki chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pomagają pośrednikom odnieść sukces w nieruchomościach.

 • HISTORIA
 • ORGANY STATUTOWE
 • STATUT
 • SYSTEM MLS WSPON
 • STANDARDY ZAWODOWE
 • MARKA WSPON

Twój sukces w nieruchomościach

 

Od ponad 30 lat pomagamy naszym partnerom rozwijać się w branży nieruchomości. Regularne spotkania, wymiana doświadczeń, dostęp do wysokiej klasy szkoleń i systemu MLS są odpowiedzią, jak pozyskiwać klientów i nowe oferty.

 

Naszą misją jest tworzenie standardów, dostarczanie praktycznych rozwiązań, mentorska opieka nad partnerami. Teraz budujemy zaangażowaną społeczność pośredników, którzy prowadzą biznes po swojemu, ale pod rękę z silnym partnerem, jakim jest WSPON.

 

Płynny przepływ wiedzy

 

Jako doświadczeni praktycy wierzymy, że zyskowny biznes opiera się na transparentnych procesach i przepływie wiedzy. WSPON to miejsce, które łączy ekspertów rynku nieruchomości, prowadząc program mentorski oparty na zaufaniu, bezpieczeństwie i dążeniu do rozwoju. Liczą się konkrety: wiedza i kompetencje, biznes i relacje.

 

Budujemy partnerskie relacje

 

Wierzymy, że współpraca biznesowa w zakresie obrotu nieruchomościami przebiega najkorzystniej pomiędzy osobami, które znają się osobiście. Dlatego duży nacisk kładziemy na działania integracyjne.

 

Co miesiąc dyskutujemy i wymienimy się doświadczeniami podczas spotkań członkowskich. Jako partner WSPON masz okazję zaprezentować swoje produkty i usługi, co obu stronom przynosi wymierne korzyści i ułatwia współpracę.

 

Dbamy również o jak największe społeczne zaangażowanie partnerów WSPON. Ekspercka wiedza profesjonalistów, zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, pozwala na dynamiczny rozwój i znaczące osiągnięcia.

 

Dołącz do WSPON!

 

Nasza historia

 

Kiedy powstał WSPON?

Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) zawiązaliśmy w maju 1994 roku. W 1999 roku połączyliśmy się ze Stołecznym Stowarzyszeniem Handlu Nieruchomościami SSHN, które dla obu organizacji pozostawiło nazwę WSPON.

Stowarzyszenie zrzesza osoby świadczące usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz prowadzące działalność naukowo-dydaktyczną, związaną z rynkiem nieruchomości. Obecnie WSPON tworzy ponad dwustu członków zwyczajnych, członkowie honorowi oraz członkowie wspierający.

 

Budujemy standardy – PFRN

W 1995 roku wraz z innymi krajowymi stowarzyszeniami zawiązaliśmy Polską Federację Rynku Nieruchomości (PFRN), której celem jest reprezentowanie interesów stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości.

5 listopada 2001 roku podpisaliśmy porozumienie z Chicago Association of Realtors®. Amerykańskie Stowarzyszenie wniosło do naszego stowarzyszenia kilkadziesiąt lat historii i doświadczeń oraz wiele sprawdzonych schematów działania.

 

Kontakty te pomogły nam m.in. w stworzeniu nowoczesnego narzędzia współpracy – systemu MLS, a także w poznaniu technik sprzedażowych wspierających najbezpieczniejszą i najefektywniejszą formułę obsługi Klientów na zasadach wyłączności.

 

Działalność edukacyjna

W latach 1998-2013 we współpracy z Polską Federacją Rynku Nieruchomościami oraz organem właściwym ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i architektury uczestniczyliśmy w procesach regulowania zawodu pośrednika –organizowaliśmy kursy, warsztaty zawodowe, egzaminy państwowe oraz współorganizowaliśmy studia podyplomowe.

Od początku 2014 roku w porozumieniu z PFRN realizujemy także kursy Pośrednik w obrocie nieruchomościami, który upoważnia do uzyskania licencji zawodowej PFRN.

 

Start w nieruchomościach

Od lat WSPON posiada jedną z najlepiej wykwalifikowanych kadr szkoleniowych, złożoną z dydaktyków, praktyków zawodu. Do dzisiaj, również po deregulacji, organizujemy autorski kurs START w nieruchomościach, przygotowujący do pracy w biurze obrotu nieruchomościami.

Stowarzyszenie jest organizatorem szeregu szkoleń doskonalących dla osób z branży nieruchomości poruszających aspekty:

 • prawne,
 • finansowe,
 • podatkowe,
 • organizacyjne,
 • podnoszące umiejętności osobiste.

 

Narzędzia dla pośredników

Od 2002 roku prowadzimy system wymiany ofert – MLS WSPON. Obecnie w systemie działa blisko 3000 specjalistów, którzy wymieniają się informacjami o ofertach pozyskanych do wyłącznej obsługi.

 

 

19.05.1994 r.

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 1. Bar Małgorzata Antonia
 2. Buchholtz Tomasz
 3. Chełmiński Romuald
 4. Drągowski Lech
 5. Galus Jacek
 6. Grelewicz – Pogórska Danuta
 7. Groszyk Wiesław Zbigniew
 8. Grochowski Bogdan
 9. Kaczmarczyk Marek
 10. Kraszewski Andrzej Marek
 11. Lebiedź Tomasz
 12. Lisiecki Janusz Marian
 13. Niebrzydowski Zbigniew
 14. Niepokólczycki Mieczysław
 15. Okupniak Wojciech
 16. Ostrowski Leszek
 17. Perkowski Wiesław
 18. Polanowski Adam
 19. Polanowska Zofia
 20. Serwach Grażyna
 21. Sołowicz Beata
 22. Strzelczyk Ryszard Bogusław
 23. Strzelczyk Witold Edward
 24. Szczerbińska Barbara
 25. Warpechowska Agata
 26. Warpechowski Paweł
 27. Więch Mirosław Krzysztof

 

CZŁONKOWIE SSHN, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO WSPON W DNIU 26.04.1999 R.

Członkowie założyciele SSHN, według kolejności alfabetycznej. Zebranie założycielskie 19.01.1994 roku.

 

 1. Drwięga Tadeusz
 2. Fałkowska-Kawalec Izabela
 3. Lewandowski Paweł
 4. Komorowski Adam
 5. Urbaniak Andrzej

 

Pozostali Członkowie Zwyczajni, według kolejności przystąpienia do SSHN w latach 1994-1998.

 

 1. Bachorek Zbigniew
 2. Baranowski Waldemar
 3. Frem-Kurzyńska Hanna
 4. Krzyżanowski Andrzej
 5. Dziedziczak Jolanta
 6. Słupski Sławomir
 7. Szepietowski Bogusław
 8. Sikora Bogusław
 9. Pakulska Małgorzata
 10. Grabowski Jan
 11. Skibniewski Marek
 12. Parzychowska-Czarnota Małgorzata
 13. Wojarnik Anna
 14. Winiczenko Paweł
 15. Wadecki Edward
 16. Słodkowska Małgorzata        
 17. Pieniak Hanna
 18. Guranowski Piotr
 19. Karwowski Andrzej
 20. Knadel Witold
 21. Walczykowska Mirosława
 22. Kozłowska Grażyna
 23. Osiecki Ireneusz
 24. Jaworski Andrzej
 25. Gajewski Bogdan
 26. Sierpiński Paweł
 27. Kieler Antoni
 28. Krawczyk Jerzy
 29. Lubańska Iwona
 30. Popławski Piotr
 31. Buczek Agnieszka
 32. Kuc Wojciech
 33. Śliwińska Lucyna
 34. Łukowski Jan
 35. Kapusta Andrzej
 36. Kołodziejczyk Bogdan
 37. Malinowska Barbara
 38. Paluszkiewicz Mirosława
 39. Paner Lech
 40. Szcześniak Anna
 41. Bratny-Młynarska Ewa
 42. Azawi Jacqueline
 43. Jankowska Ewa
 44. Pacak Piotr
 45. Lubańska Jolanta
 46. Stasiak Mariola
 47. Horecka Dorota
 48. Wiśniewska Jadwiga

 

 

 

Kazimierze i wyróżnienia WSPON

 

Stowarzyszenie przyznaje nagrody zwane Kazimierzem oraz wyróżnienia. Kandydatami do Nagrody mogą być pośrednicy, osoby, firmy i instytucje działające na rynku nieruchomości.

 

Nagrody przyznawane są za ostatni rok pracy na rzecz WSPON; w sytuacji wyjątkowej nagroda może być przyznana za całokształt pracy społecznej lub zaangażowanie w okresie wcześniejszym.

Nagrody przyznawane są na posiedzeniu Kapituły, którą tworzą wszyscy laureaci Nagrody „Statuetka Kazimierz” z poprzednich lat.

 

Dotychczas nagrodzeni KAZIMIERZEM:

 1. Bar Małgorzata
 2. Baranowski Wacaław
 3. Bolchajmer Aleksandra
 4. Branecki Tomasz
 5. Bryx Marek
 6. Brzezińska Ewa
 7. Brzeziński Zbigniew
 8. Chełmiński Bohdan
 9. Dąbrowska Agnieszka
 10. Drwięga Tadeusz
 11. Dziki Dorota
 12. Fluda-Sobala Ewa
 13. Gadomska Ewa
 14. Gazeta Wyborcza
 15. Gilis Łukasz
 16. Iracki Janusz
 17. Jackowska Anna
 18. Jaskulski Piotr
 19. Jezierski Piotr
 20. Jędrzejewski Henryk
 21. Kieler Antoni
 22. Kijak Zdzisław
 23. Kostrzewa Ewa
 24. Kuc Wojciech
 25. Kutyła Małgorzata
 26. Kunicki Marek
 27. Kutzner Iwona
 28. Lebiedź Joanna
 29. Lebiedź Tomasz
 30. Lewandowski Paweł
 31. Lis Joanna
 32. Lisiecki Janusz
 33. Matkowski Ryszard
 34. Miklewski Ludwik
 35. Miks-Kożuchowska Izabella
 36. Modzelewska-Myślińska Maria
 37. Myśliński Piotr
 38. Niebrzydowski Zbigniew
 39. Nocuń-Górska Renata
 40. Olszewska Teresa
 41. Otrembski Roman
 42. Pacynko Marcin
 43. Parzychowska-Czarnota Małgorzata
 44. Polanowski Adam
 45. Scheller Aleksander
 46. Schmidt Janusz
 47. Siadek Piotr
 48. Sikora Bogusław
 49. Słowik Urszula
 50. Smenda Piotr
 51. Sobański Jerzy
 52. Stelmaszak Mare
 53. Strzelczyk Ryszard
 54. Strzelczyk Witold
 55. Styczeń Piotr
 56. Szyma Maciej
 57. Śmiałkowska Urszula
 58. Turalski Piotr
 59. Urbaniak Andrzej
 60. Urbanowicz Barbara
 61. Wierzchowski Filip
 62. Winiczenko Ewa
 63. Wiśniewska Monika
 64. Więckowska-Worch Alina

 

Dotychczas wyróżnieni:

 1. Bandosz Eugeniusz
 2. Baranowski Wacław
 3. Bednarski Krzysztof
 4. Bolchajmer Aleksandra
 5. Branecki Tomasz
 6. Bronowicka Olimpia
 7. Chełmiński Bohdan
 8. Chowańska Barbara
 9. Czapska Joanna
 10. Dąbrowska Agnieszka
 11. Domiporta
 12. Dmochowski Andrzej
 13. Dobrowolski Grzegorz
 14. Dziki Dorota
 15. EstiCRM
 16. Filipecki Wojciech
 17. Foryś Iwona
 18. Gadzińska Marta
 19. Galus Jacek
 20. Gać Justyna
 21. Gazeta Wyborcza
 22. Gilis Ilona
 23. Gilis Łukasz
 24. Grabowski Jan
 25. Groszyk Wiesław
 26. Iracki Janusz
 27. Jackowska Anna
 28. Janicki Sebastian
 29. Jaskulski Piotr
 30. Jaworska Jolanta
 31. Jezierski Piotr
 32. Kępska-Trzcińska Joanna
 33. Komisja Etyki
 34. Korzeniowski Stanley
 35. Kostrzewa Ewa
 36. Kowalkowski Krzysztof
 37. Kozłowski Artur
 38. Krysiak Zbigniew
 39. Kuc Wojciech
 40. Kunicki Marek
 41. Kuśmierz Daniel
 42. Kwiatkowska Katarzyna
 43. Lebiedź Joanna
 44. Lebiedź Tomasz
 45. Lis Joanna
 46. Matysiak Krzysztof
 47. Miklewski Ludwik
 48. Milewska Krystyna
 49. Myśliński Piotr
 50. Nieroda Kamila
 51. Nina Kuczyńska
 52. Nocuń-Górska Renata
 53. Owsianko Andrzej
 54. Pakulska Małgorzata
 55. Pasek Donald
 56. Podgórska Monika
 57. Polanowski Adam
 58. Różankowska Joanna
 59. Saga Brokers
 60. Schmidt Janusz
 61. Siadek Piotr
 62. Siedlecki Jacek
 63. Sobański Jerzy
 64. Stelmaszak Marek
 65. Szelenbaum Rafał
 66. Szyma Maciej
 67. Śmiałkowska Urszula
 68. Tadeusz Drwięga
 69. Troicki Andrzej
 70. Tur Aleh
 71. Urbaniak Andrzej
 72. Van Der Vant Artur
 73. Wieczorek Iwona
 74. Wierzchowski Filip
 75. Więckowska-Worch Alina
 76. Winiczenko Ewa
 77. Wiśniewska Monika
 78. Zwolińska Paulina

ZARZĄD WSPON

 1. Piotr Turalski – Prezes
 2. Piotr Jaskulski – Wiceprezes
 3. Krzysztof Matysiak – Skarbnik, pełnomocnik ds. integracji środowiska
 4. Aleksandra Bolchajmer – Sekretarz, pełnomocnik ds. szkoleń
 5. Joanna Sokołowska – Pełnomocnik ds. MLS
 6. Filip Wierzchowski – Pełnomocnik ds. szkoleń
 7. Monika Wiśniewska – Pełnomocnik ds. integracji środowiska
 8. Jerzy Sobański – Członek zarządu
 9. Marek Kunicki – Członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Marek Kretowicz – Przewodniczący
 2. Roman Otrembski – Wiceprzewodniczący
 3. Łukasz Gilis
 4. Wojciech Kuc
 5. Zdzisława Budzeń

KOMISJA ETYKI

 1. Wojciech Filipecki – Przewodniczący
 2. Małgorzata Pakulska – Wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Brzezińska – Rzecznik Dyscyplinarny
 4. Małgorzata Krawczyk
 5. Marcin Buła

SĄD KOLEŻEŃSKI

 1. Renata Nocuń-Górska – Przewodnicząca
 2. Joanna Kępska-Trzcińska – Wiceprzewodnicząca
 3. Marzena Czapnik
 4. Krzysztof Kowalkowski

KOMISJA MLS

 1. Rafał Szelenbaum – Przewodniczący
 2. Ilona Gilis – Wiceprzewodnicząca
 3. Joanna Lebiedź – Wiceprzewodnicząca
 4. Magdalena Sygitowicz
 5. Wojciech Brejnak
 6. Andrzej Dmochowski
 7. Małgorzata Dąbrowska
 8. Małgorzata Makowska

RADA PROGRAMOWA

 1. Tomasz Branecki – Przewodniczący
 2. Renata Nocuń – Górska – Wiceprzewodnicząca
 3. Andrzej Urbaniak
 4. Joanna Lebiedź
 5. Aleh Tur
 6. Janusz Lisiecki
 7. Małgorzata Podbielska
 8. Wiesław Groszyk
 9. Jerzy Sobański

RZECZNIK PRASOWY

 • Piotr Jaskulski

Członkostwo
w organach WSPON

Chcesz zostać członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami? Poznaj nasz statut, a dowiesz się m.in.:

 • jakie są nasze cele i środki działania,
 • jakie są Twoje prawa i obowiązki,
 • czym zajmują się organy statutowe WSPON?

 

STATUT WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Tekst jednolity z 15 września 2020 r.

 

NAZWA I SIEDZIBA

ART. 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i w dalszej części Statutu będzie zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami w rozumieniu art. 179a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) oraz innych osób, które czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonują na ich rzecz, jak również tych osób, które wykonują inną działalność towarzyszącą lub wspierającą działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szczególności działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub publicystyczną w obszarach związanych rynkiem nieruchomości.
 3. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych związanych z obszarem jego działalności statutowej.
 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada z tego tytułu osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń i organizacji działających w kraju oraz może należeć do stowarzyszeń lub organizacji zagranicznych i międzynarodowych, jeśli cele i metody działania tych organizacji nie są sprzeczne z prawem polskim i umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczypospolita Polska – na zasadach pełnej autonomii.
 6. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

 

ART. 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ART. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

 

ART. 4

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ART. 5
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może: tworzyć biuro, zatrudniać pracowników oraz korzystać z usług innych osób w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy – w rozumieniu art. 31 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) – podejmuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes Zarządu Stowarzyszenia zaś do zawierania innych umów cywilnoprawnych upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w art. 25 Statutu.

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ART. 6

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. wypracowywanie, wdrażanie, propagowanie zasad i standardów zawodowych oraz etycznych wykonywania przez członków Stowarzyszenia działalności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tworzenie mechanizmów i procedur kontroli ich przestrzegania;
 2. zajmowanie publicznie stanowiska w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia i jego członków w sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia;
 3. reprezentowanie lub wsparcie członków Stowarzyszenia w sprawach związanych z ich działalnością, w tym występowanie do władzy wykonawczej lub sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej z powiadomieniem lub wnioskiem w sprawach o naruszenie praw lub dobrego imienia Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków;
 4. inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej dotyczącej rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca pośrednika w obrocie nieruchomościami;
 5. wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia w zakresie wypracowywania i wdrażania nowych form i metod współpracy wzajemnej, w tym organizowanie specjalistycznych paneli dyskusyjnych, platform wymiany i upowszechniania doświadczeń;
 6. tworzenie klimatu społecznego zaufania do profesjonalizmu czynności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia, promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia;
 7. kształtowanie postawy i wizerunku członka Stowarzyszenia, jako osoby zawodowo i profesjonalnie wykonującej działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, która z tytułu przynależności do Stowarzyszenia zobowiązana jest do świadczenia usług z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności;
 8. prowadzenie publicznych akcji promocyjno – reklamowych dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego członków;
 9. podejmowanie działań lobbingowych w zakresie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości a w szczególności obrotu nieruchomościami;
 10. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno – zawodowymi o tożsamym lub zbliżonym obszarze dziania – na zasadach pełnej autonomii, upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia ich doświadczeń i dobrych praktyk.

 

ART. 7

Cele Stowarzyszenia realizowane będą przez :

 1. powoływanie komisji, zespołów roboczych i specjalistów do wypracowywania lub nowelizowania standardów zawodowych i etycznych wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami przez członków Stowarzyszenia;
 2. upowszechnianie, wdrażanie i nadzór nad realizacją przez członków Stowarzyszenia obowiązków statutowych oraz wynikających z innych wewnętrznych dokumentów normatywnych przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia;
 3. nawiązywanie współpracy i podpisywanie umów, deklaracji i porozumień z organami administracji publicznej oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno – zawodowymi o tożsamych lub zbliżonych obszarach działania;
 4. nawiązywanie współpracy i podpisywanie umów, deklaracji i porozumień z uczelniami, ośrodkami badawczymi, mediami publicznymi, wydawcami oraz innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości oraz realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizowanie konferencji, spotkań branżowych, szkoleń i kursów;
 6. wypracowanie, popularyzacja i wdrażanie – nowoczesnych metod pracy pośredników w obrocie nieruchomościami, szczególnie poprzez propagowanie i rozwijanie systemu MLS WSPON i innych systemów wymiany ofert;
 7. organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, jak konferencje, seminaria, wystawy, akcje promocyjne w mediach publicznych, wydawnictwa specjalistyczne itp., promujących dorobek Stowarzyszenia i jego członków.
 8. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich integrujących środowisko członków Stowarzyszenia i osób współpracujących lub wspierających działalność Stowarzyszenia.

 

ART. 8
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie przeznaczony w całości na realizację i finansowanie celów statutowych Stowarzyszenia. Wypracowane środki będą stanowić jedno ze źródeł majątku Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.
 2. W szczególności dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być przeznaczony na nabywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz opłacanie podatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

ART. 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych,
 4. Seniorów.

 

ART. 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, nie karany za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów, akceptujący postanowienia niniejszego Statutu i zobowiązujący się do ich przestrzegania, który: a) wykonuje zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami w rozumieniu art. 179a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) lub b) wykonuje czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz osób, o których mowa w pkt. powyżej lub c) wykonuje działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub publicystyczną w obszarach związanych rynkiem nieruchomości.
 2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu obowiązującymi obywateli polskich. Członkami Stowarzyszenia mogą być na powyższych zasadach również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonująca działalność towarzyszącą lub wspierającą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, akceptująca cele i formy działania Stowarzyszenia, która zobowiąże się do świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego na rzecz Stowarzyszenia, jak również – na tożsamych warunkach – osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny na zasadach określonych w art. 11 ust. 10 Statutu.
 6. Ilekroć w Statucie jest mowa o członku Stowarzyszenia, należy przez to rozumieć członka zwyczajnego, chyba że odrębne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 

ART. 11
 1. Kandydaci na członków zwyczajnych składają deklarację członkowską w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego Stowarzyszenia, według wzoru określonego przez Zarząd.
 2. Do deklaracji członkowskiej, określonej w ust. 1, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, kandydat na członka zwyczajnego dołącza oświadczenie w formie pisemnej (deklaracja pisemna) lub w formie skanu (deklaracja elektroniczna) o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów oraz do wyboru: a) rekomendacje w formie pisemnej (deklaracja pisemna) lub w formie skanu (deklaracja elektroniczna) co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub b) kopię lub skan ważnej licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.
 3. Kandydaci na członków wspierających składają deklarację członkowską według wzoru określonego przez Zarząd.
 4. W deklaracji członkowskiej kandydata na członka wspierającego należy: a) złożyć pisemne oświadczenie o charakterze i częstotliwości deklarowanych świadczeń; b) załączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób składających oświadczenie do reprezentowania świadczeniodawcy.
 5. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na podany przez nich adres e-mail o ubieganiu się o członkostwo przez daną osobę, a członkowie Stowarzyszenia w ciągu 7 (siedmiu) dni mogą składać Zarządowi zastrzeżenia dotyczące kandydatów.
 6. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i członków wspierających decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji.
 7. Członek zwyczajny, który został przyjęty do Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu ma obowiązek zapoznania się ze standardami zawodowymi i etycznymi obowiązującymi członków Stowarzyszenia.
 8. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, lub co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Prawo do złożenia odwołania przysługuje kandydatowi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o treści uchwały. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty jego wniesienia. W przedmiocie odwołania Komisja Rewizyjna może zaciągnąć opinii innych organów statutowych Stowarzyszenia. Rozstrzygnięcie Komisji rewizyjnej ma charakter ostateczny i nie przysługują od niego dalsze środki odwoławcze.
 10. Członek zwyczajny, który ukończył 65 (sześćdziesiąt pięć) lat może złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, wg wzoru ustalonego przez Zarząd, wniosek o przyznanie mu statusu członka seniora. Nabycie statusu członka seniora następuje z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie statusu członka seniora. Biuro Stowarzyszenia potwierdza niezwłocznie datę nabycia przez członka zwyczajnego statusu członka seniora w formie pisemnej lub elektronicznej. Status członka seniora nabywa się na okres 10 (dziesięciu) lat i status ten może zostać przedłużony na wniosek członka seniora na okres kolejnych 10 (dziesięciu) lat, a w razie braku wniosku o przedłużenie członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa.

 

ART. 12
 1. Członek zwyczajny ma prawo do: a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów statutowych Stowarzyszenia, przy czym bierne prawo wyborcze przysługuje mu pod warunkiem posiadania statusu członka zwyczajnego nie krócej niż 2 lata od dnia podjęcia uchwały Zarządu, określonej w art. 11 ust. 6 Statutu – w przypadku kandydowania do Zarządu Stowarzyszenia i nie krócej niż 1 rok od dnia podjęcia uchwały Zarządu, określonej w art. 11 ust. 6 Statutu – w przypadku kandydowania do innych Organów Stowarzyszenia; b) udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia ; indywidualnej oceny pracy Stowarzyszenia oraz jego władz i organów statutowych; składania wniosków i propozycji uchwał oraz żądania wyjaśnień; c) korzystania z urządzeń oraz zasobów Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zarząd Stowarzyszenia; d) uczestniczenia na zasadach preferencyjnych, określonych przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zarząd Stowarzyszenia w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie; e) używania nazwy i logo Stowarzyszenia w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd oraz tytułu „Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”; f) bieżącej informacji na temat działania organów Stowarzyszenia; g) dostępu do wszystkich uchwał, które nie są opatrzone klauzulą poufności oraz Regulaminów przyjętych w Stowarzyszeniu; h) informacji o nazwiskach przedstawicieli Stowarzyszenia desygnowanych do innych organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem.
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek: a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów; b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia; c) przestrzegania standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu; d) regularnego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań zaciągniętych wobec Stowarzyszenia lub jego organów statutowych; e) dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia oraz powstrzymania się od działań na szkodę Stowarzyszenia; f) przestrzegania zasad lojalności korporacyjnej i koleżeńskiej w stosunkach ze Stowarzyszeniem i jego członkami; g) uznawania i wykonywania orzeczeń ostatecznych Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia; h) niezwłocznego informowania Stowarzyszenia o zmianach swoich danych osobowych udostępnionych Stowarzyszeniu, w tym adresu zamieszkania, adresu do korespondencji oraz adresu e-mail; w przypadku zaniedbania tego obowiązku oświadczenia Stowarzyszenia kierowane na ostatni podany Stowarzyszeniu adres uznawane będą za skutecznie doręczone.
 3. Członek honorowy i członek wspierający mają prawo do: a) udziału w pracach Stowarzyszenia, zgłaszania postulatów i wniosków związanych z jego działalnością; b) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym; c) posługiwania się w działalności oraz w publikacjach nazwą i logo Stowarzyszenia w sposób zgodny z zasadami określonymi w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia oraz tytułem „Członek Wspierający WSPON” lub „Członek Honorowy WSPON”;
 4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członek wspierający ma obowiązek – pod rygorem utraty statusu członka wspierającego – wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia lub jego członków świadczeń.
 6. Członek honorowy nie jest obowiązany do opłacania składek członkowskich.
 7. Członek senior ma takie same prawa i obowiązki, co członek wspierający i honorowy z tą różnicą, że może posługiwać się w swej działalności oraz w publikacjach tytułem „Członek Senior WSPON” oraz zwolniony jest z opłacania składek członkowskich w całości. Ilekroć postanowienia Statutu odnoszą się do praw i obowiązków członka wspierającego lub honorowego postanowienia te należy stosować odpowiednio do członka seniora.
 8. Prawo do używania nazwy i logo Stowarzyszenia może zostać przyznane, na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd, również osobom spoza grona członków zwyczajnych, wspierających, honorowych lub seniorów.

 

ART. 13
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek: a) śmierci członka zwyczajnego, honorowego, seniora, a także śmierci członka wspierającego Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną; likwidacji lub upadłości w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; b) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu; członkostwo ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym złożono rezygnację; c) wykluczenia przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy; d) wykluczenia przez Zarząd z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów; e) ostatecznego orzeczenia przez Sąd Koleżeński kary wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o wykluczeniu członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia za niepłacenie składek członkowskich podejmuje Zarząd, po uprzednim wezwaniu do uregulowania zaległości, skierowanym na ostatni podany Stowarzyszeniu adres e-mail członka. Od uchwały Zarządu odwołanie nie przysługuje. Ponowne przyjęcie w poczet członków może nastąpić w trybie art. 11 po pełnym uregulowaniu zaległości.
 3. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu lub co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwałę o wykluczeniu członka wspierającego lub seniora ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Uchwałę Zarządu o pozbawieniu członkostwa doręcza się wykluczonemu członkowi z pouczeniem, że w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia może wnieść od niej na piśmie odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu; nadanie odwołania listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Zarządu o pozbawieniu członkostwa wchodzi w życie, jeżeli nie złożono od niej odwołania w terminie lub w razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu członkostwa wspierającego. Uchwała Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu członkostwa wspierającego jest ostateczna.
 5. Odwołania od uchwał, o których mowa w art. 13 ust. 4 Statutu, Zarząd przekazuje do rozpatrzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Jeżeli wniesiono odwołanie w dacie, w której wiadomość o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została przekazana członkom Stowarzyszenia w trybie art. 21 ust. 1 Statutu, odwołanie to przekazuje się do rozpatrzenia na kolejnym, najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

ART. 14
 1. Na wniosek członka, członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 2 lata. Nie można składać kolejnych wniosków o zawieszenie członkostwa, jeżeli wcześniejsze okresy zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu wyczerpały łącznie czas 2 lat. W okresie zawieszenia członek Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 2. Uchwałę o zawieszeniu członkostwa, jak również o przywróceniu praw członkowskich podejmuje Zarząd, na wniosek członka.
 3. Członek, któremu przywrócono pełnię praw członkowskich jest zobowiązany do zapoznania się ze standardami zawodowymi i etycznymi obowiązującymi członków Stowarzyszenia.

 

ORGANY STOWARZYSZENIA

ART. 15
 1. Organami Stowarzyszenia są :

a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd Stowarzyszenia;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Sąd Koleżeński;

e) Komisja Etyki Zawodowej;

f) Komisja MLS.

 

Art. 15′
Rada Programowa Stowarzyszenia
 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może powołać lub upoważnić – w drodze uchwały – Zarząd Stowarzyszenia do powołania Rady Programowej Stowarzyszenia, w liczbie 10 – 15 członków. Kadencja Rady Programowej trwa 5 lat.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może upoważnić Zarząd do uzupełnienia składu osobowego Rady Programowej Stowarzyszenia do minimalnej liczby wskazanej w art. 151 ust. 1 Statutu w sytuacji, gdy skład osobowy Rady Programowej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu poniżej minimalnej liczby.
 3. Radę Programowa Stowarzyszenia powołuje się spośród członków Stowarzyszenia oraz osób fizycznych nie będących członkami Stowarzyszenia, wybitnych specjalistów rynku nieruchomości.
 4. Rada Programowa Stowarzyszenia wypracowuje analizy i prognozy sytuacji na rynku nieruchomości oraz rekomenduje organom statutowym Stowarzyszenia propozycje nowatorskich rozwiązań w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz promocji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferowanych przez członków Stowarzyszenia. Stanowiska i opinie Rady Programowej Stowarzyszenia nie są wiążące dla organów wykonawczych Stowarzyszenia, będą jednak udostępniane do wiadomości – w drodze e-mailingu- wszystkim członkom Stowarzyszenia.
 5. Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia odbywać się będą nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Obsługę posiedzeń Rady Programowej Stowarzyszenia zapewni Biuro Stowarzyszenia.
 6. Rada Programowa Stowarzyszenia przedkładać będzie coroczne sprawozdania ze swej działalności, które będą rozpatrywane, zatwierdzane lub odrzucane przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały. W przypadku odrzucenia sprawozdania Rady Programowej Stowarzyszenia postanowienie art. 22 pkt 5 zdanie 2 Statutu nie ma zastosowania.
 7. Rada Programowa Stowarzyszenia nie jest organem statutowym Stowarzyszenia. Do Rady Programowej Stowarzyszenia stosuje się jednak odpowiednio postanowienia art. 12 ust. 1 lit. a), art. 16 ust. 1.1., ust. 3, ust. 4 oraz art. 18 Statutu. Do Rady Programowej Stowarzyszenia nie stosuje się art. 17 Statutu.
 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Programowej może określić jej regulamin zatwierdzany przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 

ART. 16
 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów – po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały. 1.1 Każda osoba wybrana do składu któregokolwiek z organów Stowarzyszenia wskazanych w ust. 1, podpisuje umowę o zachowaniu poufności według wzoru określonego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie któregoś z organów wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tego organu jest uzupełniany w drodze kooptacji, przy czym wakat w rozumieniu niniejszego Statutu występuje jedynie wówczas, gdy skład osobowy organu ulegnie zmniejszeniu poniżej minimalnej liczby członków określonej w Statucie. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w którym wystąpił wakat w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów aktualnego stanu osobowego organu, włączając w skład organu osobę (osoby), która na ostatnim głosowaniu Walnego Zgromadzenia otrzymała / otrzymały / największą w kolejności, jednak nie mniejszą niż 50% wszystkich oddanych głosów, liczbę głosów „za” swoim powołaniem w skład organu wybieralnego Stowarzyszenia. W przypadku braku takich osób kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w którym powstał wakat, w drodze uchwały podejmowanej większością głosów aktualnego stanu osobowego organu, spośród innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż dwóch członków organu w trakcie jednej kadencji.
 3. Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa w razie: 1) upływu kadencji; 2) odmowy podpisania umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w art. 16 ust. 1.1 Statutu; 3) odwołania przez Walne Zgromadzenie; 4) podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w art. 16 ust. 4 Statutu; 5) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 6) zawieszenia w prawach członkowskich; 7) wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 4. Członkowie stowarzyszenia związani z jednym przedsiębiorcą mogą kandydować do organów Stowarzyszenia oraz pozostawać członkami tych organów tylko w liczbie nie przekraczającej dwóch. W razie dokonania wyboru wbrew powyższemu ograniczeniu ilościowemu lub w razie jego przekroczenia w czasie trwania kadencji Zarząd Stowarzyszenia podejmuję uchwałę o wygaśnięciu mandatu wybranego członka organu Stowarzyszenia według własnego wyboru zapewniając jedynie, aby powyższe ograniczenie ilościowe zostało zachowane.
 5. Na potrzeby stosowania niniejszego Statutu, pod pojęciem jednego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 Statutu, rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą. Za jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 16 ust. 4 Statutu uważani będą również odrębnie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 6. Na potrzeby stosowania niniejszego Statutu, pod pojęciem związania z jednym przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 16 ust. 4 Statutu, rozumie się sytuację, w której Członek stowarzyszenia jest danego przedsiębiorcy właścicielem lub w którego przedsiębiorstwie jest pracownikiem albo z którym stale współpracuje – bez względu na podstawę prawną takiej współpracy – w ramach wykonywanych na jego rzecz czynności lub u którego jest wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem zarządu lub pełni inną funkcję w jego organach.
 7. Na potrzeby stosowania niniejszego Statutu, związanie z jednym przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 16 ust. 4 Statutu powstaje również, jeżeli kilku odrębnych przedsiębiorców w rozumieniu opisanym w art. 16 ust. 5 Statutu, współpracuje ze sobą pod jedną marką, a w szczególności w ramach jednej sieci franczyzowej. Każdy z tych przedsiębiorców będzie wówczas uznawany za odrębnie związanego z jednym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 16 ust. 4 Statutu.

 

ART. 17

Nie można łączyć funkcji w wybieralnych organach Stowarzyszenia.

 

ART. 18
 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia, jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów ich członków obecnych na posiedzeniu organu, po spełnieniu warunku kworum statutowego.
 2. Regulaminy określające zasady funkcjonowania organów statutowych Stowarzyszenia mogą określać, że głosowanie nad uchwałami tych organów może odbywać się w drodze indywidualnego zbierania głosów poza ich posiedzeniami lub drogą elektroniczną. Regulaminy te mogą również przewidywać, że uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ART. 19
 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane również w niniejszym Statucie w skrócie: „Walnym Zgromadzeniem”, jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do udziału i głosowania w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członek zwyczajny może ustanowić pełnomocnikiem w Walnym Zgromadzeniu tylko innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być pełnomocnikiem w Walnym Zgromadzeniu maksymalnie trzech innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną członkowie honorowi, wspierający, seniorzy oraz członkowie organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem, jak również osoby, których obecność jest wskazana ze względu na tematykę prowadzonych obrad.

 

ART. 20
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku w terminie do 30 czerwca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z ważnych powodów, jak również na wniosek przynajmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zagrażających żywotnym interesom Stowarzyszenia lub jego członków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 3. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podawany jest termin pierwszy, w którym obrady są ważne przy quorum powyżej 50 % członków oraz termin drugi, w którym obrady Walnego Zgromadzenia będą ważne bez względu na ilość obecnych członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 2 powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia wniesienia do Zarządu żądania jego zwołania. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zagrażających żywotnym interesom Stowarzyszenia lub jego członków, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie Komisji Rewizyjnej termin, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Statutu, można skrócić do 5 (pięciu) dni.

 

ART. 21
 1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia winien być podany do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania – pocztą elektroniczną na adres e-mailowy podany przez członka Stowarzyszenia.
 2. Porządek obrad, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 22 pkt 5 i 6.1. oraz art. 24 ust. 3 Statutu, może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zgromadzenie w zakresie tematyki obrad jedynie za zgodą wszystkich obecnych uczestników Walnego Zgromadzenia, wyrażoną w formie uchwały. W ramach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia tzw. „wolnych wniosków” nie można podejmować uchwał dotyczących: (i) wyboru do składu organów statutowych Stowarzyszenia, (ii) spraw, o których mowa w art. 21 ust. 5 Statutu, (iii) spraw, o których mowa w art. 22 pkt 8, 10, 11 Statutu, (iv) ponownego głosowania spraw, które były wcześniej przegłosowane na tym samym Walnym Zgromadzeniu chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia – dla swej ważności – mogą być podejmowane po spełnieniu warunków określonych w art. 20 ust. 3 Statutu, zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu chyba, że Statut przewiduje inne wymogi dotyczące większości głosów niezbędnych dla podjęcia uchwały.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru do organów statutowych Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym większością, co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu oddanych „za” daną kandydaturą. W głosowaniu nad uchwałami w przedmiocie wyboru do organów statutowych Stowarzyszenia oddać można tylko głos „za” lub „przeciw” kandydaturze z wyłączeniem możliwości oddania głosu „wstrzymującego się”. W przypadku, gdy obsadzenie organów statutowych Stowarzyszenia minimalną liczbą członków wymaganych przez Statut albo wybór Prezesa Zarządu nie jest możliwy z tego powodu, że kandydaci nie mogą uzyskać większości, co najmniej 50% głosów „za” daną kandydaturą, Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i ponawia głosownia, zgodnie z procedurą określoną w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, gdy ponowne głosowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie doprowadziły do obsadzenia organów statutowych Stowarzyszenia minimalną liczbą członków wymaganych przez Statut albo do wyboru Prezesa Zarządu, dla podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru do organów statutowych Stowarzyszenia wystarczy zwykła większość głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu oddanych „za” daną kandydaturą. Głosowanie zwykłą większością głosów zarządza Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia; w głosowaniu można oddać głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i odwołania wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu.
 6. W przypadku, gdy podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia zależne jest od uzyskania zwykłej większości głosów, a wynik głosowania wskazuje na taką samą ilością głosów oddanych „za” i „przeciw” podjęciu uchwały, głosem decydującym o podjęciu uchwały będzie głos Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia, a w razie jego braku głos Wiceprzewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący „wstrzymali się” w głosowaniu od podjęcia głosu „za” lub „przeciw” uchwale zarządza się nad nią ponowne głosowanie, a jeżeli wynik głosowania nadal wskazuje na taką samą ilością głosów oddanych „za” i „przeciw” podjęciu uchwały, uchwałę uważa się za nie podjętą. Procedur opisanych w zdaniach poprzedzających nie stosuje się, jeżeli sprawa podlega głosowaniu tajnemu, chyba że Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia, a w razie jego braku Wiceprzewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia wyrażą zgodę na ujawnienie sposobu w jaki głosowali.
 7. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

 

ART. 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 1. Wybór Prezesa Zarządu;
 2. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Etyki Zawodowej, Komisji MLS, jak również odwoływanie członków wyżej wymienionych organów statutowych;
 3. Określanie celów działania Stowarzyszenia oraz sposobów ich realizacji;
 4. Uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie, lub odrzucanie rocznych sprawozdań organów statutowych oraz Rady Programowej Stowarzyszenia. W przypadku odrzucenia sprawozdania rocznego organu statutowego – w drodze uchwały – Walne Zgromadzenie odwołuje organ statutowy i dokonuje wyboru nowego jego składu. Powyższe nie stanowi zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w rozumieniu art. 21 ust. 2 Statutu;
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzenie lub odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia; 6.1. Udzielanie – lub nie udzielenie – absolutorium Zarządowi. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium oznacza odwołanie Zarządu z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w tym przedmiocie oraz obowiązek wyboru nowego Zarządu, na tym samym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe nie stanowi zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w rozumieniu postanowienia art. 21 ust. 2 Statutu;
 7. Wprowadzanie zmian lub uzupełnień w postanowieniach Statutu Stowarzyszenia;
 8. Uchwalenie lub nowelizacja regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej; 8.1. Uchwalanie standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu;
 9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych w Statucie;
 10. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
 11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia;
 12. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków zwyczajnych, seniorów, honorowych, wspierających Stowarzyszenia w trybie określonym w art.13 ust. 3 – 5 Statutu;
 13. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów statutowych Stowarzyszenia;
 14. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz określenie sposobu jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD

ART. 23

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych podmiotów, osób prawnych i fizycznych, w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

ART. 24
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 do 9 członków zwyczajnych, w tym Prezesa, wybieranych na okres kadencji w głosowaniu tajnym.
 2. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Zarządu Prezes powierza funkcję Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika członkom Zarządu. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu powstanie wakat na stanowisku Wiceprezesa lub Sekretarza albo Skarbnika Prezes niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Wiceprezesa lub Sekretarza albo Skarbnika spośród członków Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie – Zwyczajne lub Nadzwyczajne – może w okresie trwania kadencji odwołać Zarząd w pełnym składzie lub każdego z członków Zarządu z osobna, bez wymogu wprowadzania tego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

ART. 25
 1. Dla ważności pism wymagany jest podpis Prezesa Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają trzej członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości limitu określonego przez ten organ, jednak nie większego niż 5000 zł.

 

ART. 26

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. Kierowanie pracami Zarządu;
 2. Nadzór nad pracą Biura Stowarzyszenia;
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Prezes Zarządu może powołać doradców społecznych, w sprawach związanych z wykonywaną funkcją;
 4. Zwoływanie pierwszych posiedzeń nowo wybranych organów Stowarzyszenia.

 

ART. 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. inicjowanie prac nad regulaminami organów Stowarzyszenia lub nad ich zmianami oraz uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia lub ich zmian, z wyjątkiem regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 3. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o celach działania zbieżnych z celami statutowymi lub interesami Stowarzyszenia, na zasadach pełnej autonomii,
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia – w zakresie zwykłego zarządu – w tym egzekwowanie składek członkowskich i innych zobowiązań finansowych członków Stowarzyszenia oraz innych osób lub podmiotów gospodarczych korzystających z odpłatnych usług WSPON,
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia,
 6. Podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu i zawieszeniu członków zwyczajnych i wspierających,
 7. Powoływanie grup roboczych i komisji problemowych oraz zatwierdzanie planów ich pracy,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej samodzielnej, lub wspólnie z innymi podmiotami, służącej celom statutowym Stowarzyszenia,
 9. Przygotowywanie rocznych preliminarzy budżetowych,
 10. Powoływanie rzecznika prasowego,
 11. Wyznaczanie – z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia – delegatów lub przedstawicieli do pracy w organach lub strukturach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji w których członkiem jest lub zamierza być Stowarzyszenie,
 12. Opracowywanie struktury organizacyjnej i zakresu działania Biura Stowarzyszenia,
 13. Ustanawianie konkursów, nagród, wyróżnień organizowanych i przyznawanych przez Stowarzyszenie oraz uchwalanie ich regulaminów,
 14. Uchwalenie Regulaminu opłacania wpisowego i składek członkowskich; regulamin ten określa tryb, terminy, sposób i inne warunki opłacania wpisowego oraz składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia; ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 15. wybór uzupełniający do składu osobowego Rady Programowej Stowarzyszenia w sytuacji określonej w art. 151 ust. 2 Statutu,
 16. wykonywanie innych kompetencji zastrzeżonych dla Zarządu w Statucie.

 

ART. 28

Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego.

 

ART. 29
 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes co najmniej raz na dwa miesiące, w sposób określony w Regulaminie Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział – z głosem doradczym – zaproszeni przez Zarząd doradcy lub goście. Uchwały Zarządu podejmowane są – po wysłuchaniu głosów doradczych – bez udziału zaproszonych osób.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu i protokolanta.
 5. Uchwały podjęte przez Zarząd są obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Zarządu zobowiązani są do prezentowania – w stosunku do członków Stowarzyszenia i osób trzecich – stanowiska wyrażonego w prawomocnie przyjętej uchwale Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

ART. 30
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się ona z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego Komisja Rewizyjna niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego spośród swego grona.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż co 2 miesiące.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

ART. 31
 1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości i rzetelności; 2) występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych; 3) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu; 4) żądanie udzielania przez Zarząd wyjaśnień; 5) opiniowanie wniosków Zarządu dot. przystąpienia do innych organizacji i stowarzyszeń; 6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń w sytuacjach szczególnych; 7) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 11 ust. 9 Statutu; 8) opracowywanie projektów regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz projektów jego nowelizacji.
 2. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może w szczególności badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, może żądać w określonej przez siebie formie od organów statutowych oraz Rady Programowej Stowarzyszenia, jak również od pracowników Stowarzyszenia, stosownych sprawozdań lub wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia naruszeń lub uchybień w działalności organów statutowych lub Rady Programowej Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie skierować do nich odpowiednie wnioski i zalecenia. Organy statutowe lub Rada Programowa Stowarzyszenia, których dotyczą wnioski lub zalecenia Komisji Rewizyjnej, są obowiązane zająć wobec nich stanowisko niezwłocznie chyba, że Komisja Rewizyjna wskazała termin, w którym oczekuje stanowiska.
 4. Komisji Rewizyjnej nie przysługuje uprawnienie do wydawania Zarządowi lub pozostałym organom statutowym Stowarzyszenia wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw zastrzeżonych do ich właściwości.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzany uchwałą przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna stosownie do potrzeb inicjuje zmiany w swoim regulaminie, przygotowuje ich projekty oraz przedkłada jej Zarządowi z wnioskiem o poddanie ich zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

 

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

ART. 32
 1. Komisja Etyki Zawodowej składa się z 5 do 7 osób i jest powoływana przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji władz Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Etyki Zawodowej wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Etyki Zawodowej powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Komisja Etyki Zawodowej niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego spośród swego grona.
 3. W przypadku, gdy członkowie Komisji Etyki Zawodowej zostali wyłączeni od udziału w danej sprawie, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1) i pkt 5) Statutu, co uniemożliwia jej dalsze rozpoznanie przez Komisję Etyki Zawodowej, Zarząd na wniosek Przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej deleguje ze swojego grona osoby, które w tej sprawie zastąpią w sprawowaniu funkcji wyłączonych członków Komisji Etyki Zawodowej. Osoby delegowane przez Zarząd pełnią w danej sprawie funkcje członków Komisji Etyki Zawodowej i podejmują w niej czynności na zasadach odnoszących się do Komisji Etyki Zawodowej określonych Statutem oraz Regulaminem Komisji Etyki Zawodowej. Osoby delegowane przez Zarząd nie tracą na skutek wydelegowania do pełnienia funkcji członków Komisji Etyki Zawodowej w danej sprawie statusu członków Zarządu; do osób delegowanych przez Zarząd do pełnienia funkcji członków Komisji Etyki Zawodowej w danej sprawie nie stosuje się art. 17 Statutu.
 4. Uchwały Komisji Etyki Zawodowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej.
 5. Do kompetencji Komisji Etyki Zawodowej należy: 1) rozpatrywanie spraw indywidualnych z zakresu przestrzegania przez członków Stowarzyszenia standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu, Statutu Stowarzyszenia, uchwał Zarządu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia; 2) przegląd standardów zawodowych oraz etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu; 3) przygotowywanie projektów zmian standardów zawodowych oraz etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu oraz występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej przygotowane zmiany; 4) inicjowanie zmian w Regulaminie Komisji Etyki Zawodowej oraz opiniowanie projektów Regulaminu Komisji Etyki Zawodowej i jego zmian przed podjęciem przez Zarząd uchwały, o której mowa w art. 27 pkt. 1 Statutu; 5) rozpatrywanie wniosków o wyłączenie członków Sądu Koleżeńskiego od udziału w sprawie, jeżeli Sąd Koleżeński nie może podjąć uchwały w tym przedmiocie.
 6. Komisja Etyki Zawodowej rozpatruje sprawy z zakresu przestrzegania standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszenia przez inne niż członkowie Stowarzyszenia osoby, jeżeli osoby te zobowiązały się do ich przestrzegania w prowadzonej działalności oraz do poddania się odpowiedzialności za ich naruszenie w postępowaniu przed Komisją Etyki Zawodowej w zakresie i na podstawie odrębnych umów zawartych między tymi osobami, a Stowarzyszeniem.
 7. W sprawach, o których mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1), pkt 5) Statutu, Komisja Etyki Zawodowej prowadzi postępowanie na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Etyki Zawodowej. W postępowaniu tym: 1) udział członków Stowarzyszenia jest obowiązkowy; Komisja Etyki Zawodowej może nakładać na członków Stowarzyszenia, uchylających się od udziału w czynnościach dowodowych w tym postępowaniu, kary porządkowe w wysokości od 100 (stu) do 1000 (jednego tysiąca) złotych; 2) Komisja Etyki Zawodowej podejmuje uchwałę o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia Sądowi Koleżeńskiemu, jeżeli ustali, że zebrane w sprawie dowody uzasadniają dostatecznie podejrzenie, iż członek Stowarzyszenia dopuścił się naruszeń standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu, Statutu Stowarzyszenia, uchwał Zarządu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia; sprawę wnosi i popiera przed Sądem Koleżeńskim Rzecznik Dyscyplinarny WSPON; 3) od uchwał Komisji Etyki Zawodowej, które kończą sprawę bez skierowania jej do rozpatrzenia Sądowi Koleżeńskiemu, stronom tego postępowania przysługuje środek zaskarżenia do Sądu Koleżeńskiego; 4) uchwały Komisji Etyki Zawodowej przekazywane są Zarządowi.
 8. Komisja Etyki Zawodowej, przed przedłożeniem Zarządowi projektu zmian standardów zawodowych oraz etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, konsultuje go, co najmniej z Zarządem, a na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Etyki Zawodowej, może konsultować go również z Sądem Koleżeńskim i Komisją MLS.
 9. Rzecznikiem Dyscyplinarnym WSPON jest z urzędu Przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej. Pozostali członkowie Komisji Etyki Zawodowej są z urzędu Zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego WSPON. Rzecznik Dyscyplinarny WSPON reprezentuje Komisję Etyki Zawodowej w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego WSPON zastępują go w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim, podejmując w nim czynności na jego zlecenie.
 10. Szczegółowe procedury działania Komisji Etyki Zawodowej, w tym Rzecznika Dyscyplinarnego WSPON, określa Regulamin Komisji Etyki Zawodowej. Regulamin Komisji Etyki Zawodowej jest zatwierdzany przez Zarząd w formie uchwały.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

ART. 33
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji władz Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Jeżeli w trakcie kadencji Sądu Koleżeńskiego powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, Sąd Koleżeński niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza spośród swego grona.
 3. W przypadku, gdy członkowie Sądu Koleżeńskiego zostali wyłączeni od udziału w danej sprawie, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1) – 4) oraz pkt 6 Statutu, co uniemożliwia jej dalsze rozpoznanie przez Sąd Koleżeński, Zarząd na wniosek Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego deleguje ze swojego grona osoby, które w tej sprawie zastąpią w sprawowaniu funkcji wyłączonych członków Sądu Koleżeńskiego. Osoby delegowane przez Zarząd pełnią w danej sprawie funkcje członków Sądu Koleżeńskiego i podejmują w niej czynności na zasadach odnoszących się do Sądu Koleżeńskiego określonych Statutem oraz Regulaminem Sądu Koleżeńskiego. Osoby delegowane przez Zarząd nie tracą na skutek wydelegowania do pełnienia funkcji członków Sądu Koleżeńskiego w danej sprawie statusu członków Zarządu; do osób delegowanych przez Zarząd do pełnienia funkcji członków Sądu Koleżeńskiego w danej sprawie nie stosuje się art. 17 Statutu.
 4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Sądu Koleżeńskiego chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego Sadu Koleżeńskiego.
 5. Do orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stosuje się wymogi dotyczące podejmowania uchwał.

 

ART. 34
 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 1) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność innych organów Stowarzyszenia lub ich członków, dotyczących przestrzegania przez te organy lub ich członków – w zakresie pełnionej funkcji – postanowień Statutu, uchwał lub regulaminów przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia; 2) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, na wniosek jednego z nich, jeżeli spór dotyczy wykładni lub stosowania w stosunkach pomiędzy nimi, określonych postanowień Statutu, uchwał lub regulaminów przyjętych przez właściwe władze Stowarzyszenia, jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie jest zastrzeżone do właściwości innych organów Stowarzyszenia; 3) prowadzenie postępowania pojednawczego między członkami Stowarzyszenia w innych sprawach między nimi spornych aniżeli określone w art. 34 ust. 1 pkt 2) Statutu, jeżeli wyrazili zgodę na mediację przed Sądem Koleżeńskim; 4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rzecznika Dyscyplinarnego WSPON lub środków zaskarżenia od uchwał Komisji Etyki Zawodowej, o których mowa w art. 32 ust. 7 pkt 3) Statutu; 5) inicjowanie zmian w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego oraz opiniowanie projektów Regulaminu Sądu Koleżeńskiego i jego zmian przed podjęciem przez Zarząd uchwały, o której mowa w art. 27 pkt. 1 Statutu; 6) rozpatrywanie wniosków o wyłączenie członków Komisji Etyki Zawodowej od udziału w sprawie, jeżeli Komisja Etyki Zawodowej nie może podjąć uchwały w tym przedmiocie.
 2. W sprawach, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1) – 4) oraz pkt 6) Statutu, Sąd Koleżeński prowadzi postępowanie na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego. W postępowaniu tym, w szczególności udział członków Stowarzyszenia jest obowiązkowy; Sąd Koleżeński może nakładać na członków Stowarzyszenia, uchylających się od udziału w czynnościach dowodowych w tym postępowaniu, kary porządkowe w wysokości od 100 (stu) do 1000 (jednego tysiąca) złotych.
 3. W sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 1) – 3) Statutu Sąd Koleżeński nakłania przede wszystkim strony do polubownego załatwienia sprawy.
 4. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy z zakresu przestrzegania standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w Stowarzyszenia przez inne niż członkowie Stowarzyszenia osoby, jeżeli osoby te zobowiązały się do ich przestrzegania w prowadzonej działalności oraz do poddania się odpowiedzialności za ich naruszenie w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim w zakresie i na podstawie odrębnych umów zawartych między tymi osobami, a Stowarzyszeniem.

 

ART. 35
 1. Sąd Koleżeński, załatwiając sprawę, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4) Statutu, może wobec członków Stowarzyszenia orzec następujące kary: 1) upomnienia; 2) nagany; 3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do jednego roku; 4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 2. W przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, na wniosek Sądu Koleżeńskiego, informacja o ukaraniu zostanie przekazana przez Zarząd wraz z wnioskiem o odebranie lub zawieszenie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości lub innej ogólnopolskiej organizacji pośredników w obrocie nieruchomościami. Zarząd wstrzymuje się z powyższymi czynnościami, jeżeli złożone zostało odwołanie, o którym mowa w art. 36 ust. 2 Statutu, do czasu jego rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zamiast lub obok kar opisanych w art. 35 ust. 1 Statutu Sąd Koleżeński może nałożyć na członka Stowarzyszenia karę finansową w kwocie od 100 (stu) złotych do 1000 (jednego tysiąca) złotych płatną na rzecz Stowarzyszenia w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia ukaranemu odpisu orzeczenia. W przypadku braku zapłaty kary finansowej w terminie Sąd Koleżeński może z tego tytułu orzec z urzędu o wykluczeniu ukaranego ze Stowarzyszenia; od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieuiszczenia kary finansowej w terminie, ukaranemu nie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 4. Orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do jednego roku nie zwalnia ukaranego członka Stowarzyszenia z obowiązku regularnego uiszczania składek członkowskich w okresie orzeczonego zawieszenia oraz od wykonywania innych obowiązków przewidzianych w Statucie.
 5. Uwzględniając skargę, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1) Statutu, Sąd Koleżeński może, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy i zmierzać będzie do usunięcia stwierdzonych naruszeń w działalności organów Stowarzyszenia, zobowiązać organ do określonego postępowania, wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, chyba że rozstrzygnięcie Sąd Koleżeński pozostawił uznaniu tego organu.
 6. Orzekając o rozstrzygnięciu sprawy, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2) Statutu, Sąd Koleżeński może, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy i zmierzać będzie do usunięcia stwierdzonych naruszeń w postępowaniu członków Stowarzyszenia, zobowiązać ich do określonego postępowania, wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie.
 7. Orzeczenia i kary zastosowane przez Sąd Koleżeński w wyniku rozpoznania spraw, o których mowa w art. 34 ust. 4 Statutu, Sąd Koleżeński przekazuje do wykonania Zarządowi.

 

ART. 36
 1. Prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia nie przysługuje stronie w przypadku orzeczenia kar, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 – 3 lub art. 35 ust. 3 Statutu oraz w odniesieniu do orzeczeń, o których mowa w art. 35 ust. 7 Statutu. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, od których nie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia są ostateczne.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stosującego karę wykluczenia ze Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia może wnieść na piśmie odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. Sąd Koleżeński przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy Zarządowi, wnosząc jednocześnie o rozpoznanie odwołania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli wniesiono odwołanie w dacie, w której wiadomość o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została przekazana członkom Stowarzyszenia w trybie art. 21 ust. 1 Statutu, odwołanie to przekazuje się do rozpatrzenia na kolejnym, najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 3. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie przeciw wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia sprawa jest kierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński dla orzeczenia wobec członka Stowarzyszenia innej kary niż wykluczenia ze Stowarzyszenia chyba, że orzeczenie kary nie będzie uzasadnione. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zapadłe po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczne.
 4. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie za wykluczeniem członka ze Stowarzyszenia orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, od którego wniesiono odwołanie staje się ostateczne.
 5. W okresie od dnia wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do dnia jego rozpoznania przez Walne Zgromadzenie członek Stowarzyszenia traktowany jest, jak członek zawieszony w prawach członkowskich z tym, że nie ma on obowiązku uiszczania składek członkowskich w tym okresie, jeżeli Walne Zgromadzenie podjęło następnie uchwałę za wykluczeniem członka ze Stowarzyszenia.
 6. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia może określić bardziej szczegółowe procedury rozpatrzenia odwołania od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.

 

ART. 37
 1. Szczegółowe procedury działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego.
 2. Regulamin Sądu Koleżeńskiego jest zatwierdzany przez Zarząd w formie uchwały.

 

KOMISJA MLS

ART. 38
 1. Komisja MLS składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres kadencji przez Walne Zgromadzenie, spośród tych członków Stowarzyszenia, którzy w chwili wyboru są związani ze Stowarzyszeniem umową, na podstawie której korzystają z Systemu MLS WSPON.
 2. Wygaśnięcie umowy, o której mowa w art. 38 ust. 1 Statutu, skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Komisji MLS.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja MLS wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji MLS powstanie wakat na stanowisku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisja MLS niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego spośród swego grona. Przewodniczący Komisji MLS może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu w sprawach dotyczących Systemu MLS WSPON.
 4. Uchwały Komisji MLS zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji MLS chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność głos Wiceprzewodniczącego Komisji MLS.
 5. Do kompetencji Komisji MLS należy: 1) organizowanie szkoleń z zakresu pracy w systemie MLS WSPON; 2) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem zasad obowiązujących w systemie MLS WSPON; 3) rozpatrywanie spraw z zakresu przestrzegania zasad obowiązujących w systemie MLS WSPON; 4) nadzór nad wykorzystaniem danych zgromadzonych w systemie MLS WSPON; 5) występowanie do właściwych organów Stowarzyszenia o podjęcie odpowiednich działań w związku ze stwierdzonymi naruszeniami zasad obowiązujących w systemie MLS WSPON; 6) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju systemu MLS WSPON; 7) opiniowanie i wnioskowanie do Zarządu w kwestii zmian w oprogramowaniu, zasad współpracy i w innych sprawach związanych z systemem MLS WSPON; 8) inicjowanie zmian w Regulaminie Komisji MLS oraz opiniowanie projektów Regulaminu Komisji MLS i jego zmian przed podjęciem przez Zarząd uchwały, o której mowa w art. 27 pkt. 1 Statutu.
 6. Szczegółowe zasady działania Komisji MLS określa Regulamin Komisji MLS. Regulamin Komisji MLS jest zatwierdzany przez Zarząd w formie uchwały.

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

ART. 39

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.

 

ART. 40

Fundusz Stowarzyszenia stanowią:

 1. Fundusz Stowarzyszenia stanowią: a) wpisowe i składki członkowskie, b) dotacje i subwencje, c) wpływy z działalności statutowej, d) darowizny, zapisy itp., e) wpływy z działalności gospodarczej wykorzystywane na cele statutowe,
 2. Wysokość składki członkowskiej będzie aktualizowana z pierwszym dniem stycznia każdego kolejnego roku począwszy od 1 lipca 2019 r. Składka członkowska będzie waloryzowana do pełnej kwoty w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający aktualnie rozpoczęty rok kalendarzowy. Brak informacji co do aktualizacji stawki miesięcznej składki lub jej opóźnione przekazanie członkom stowarzyszenia nie oznacza, że stowarzyszenie zrzekło się wprowadzenia nowej zaktualizowanej stawki miesięcznej składki. Zaległościami wynikającymi ze zaktualizowania stawki miesięcznej składki, członek stowarzyszenia zostanie obciążony przez stowarzyszenie w najbliższym możliwym terminie, bez odsetek, po oficjalnym opublikowaniu wyżej wymienionego wskaźnika. W żadnym wypadku aktualizacja stawki miesięcznej składki, o której mowa w zdaniach poprzednich, nie może prowadzić do jej obniżenia.

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

ART. 41

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie specjalnie w tym celu zwołane.

 

ART. 42

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 41 określi w uchwale cel, na który przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia i powoła Komisją Likwidacyjną.

 

ART. 43
 1. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Statutu, a innymi aktami wewnętrznymi regulującymi działalność Stowarzyszenia, postanowienia Statutu mają charakter nadrzędny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

__

 

Regulamin opłacania wpisowego i składek Członkowskich Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu WSPON nr 1404/2015 z dnia  6 listopada 2015 r.

§ 1.
 1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania wpisowego oraz składek członkowskich na rzecz Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a)        Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, b)       Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, c)        składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską, d)       wpisowym – należy przez to rozumieć opłatę pieniężną pobieraną przy rejestracji nowego członka Stowarzyszenia, e)       Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Opłacania Składek Członkowskich Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

§ 2.
 1. Regularne opłacanie składek oraz wpisowego należy do podstawowych obowiązków członka Stowarzyszenia.
 2. O wysokości składki i wpisowego decyduje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek i wpisowego prowadzi Biuro WSPON.

§ 3.
 1. Składka członkowska opłacana jest co miesięcznie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia za każdy miesiąc członkostwa w Stowarzyszeniu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego pierwsza składka członkowska opłacana jest w całości za miesiąc w którym nastąpiło przyjęcie członka do Stowarzyszenia.
 3. Składka członkowska płatna jest w formie przelewu bankowego lub pocztowego na konto bankowe Stowarzyszenia albo gotówką za pokwitowaniem wpłaty w Biurze WSPON.
 4. Za opóźnienia w terminowej płatności składek członkowskich Stowarzyszeniu przysługują odsetki ustawowe.
 5. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty co najmniej: a) imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy, b) miesiąc, za który składka jest opłacana.
 6. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt 5 Regulaminu, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.
 7. Członek Stowarzyszenia może opłacić składkę z góry za dowolny okres.

 

§ 4.

Wpisowe uiszczane jest z góry przy składaniu deklaracji członkowskiej w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 5. 
 1. W wyjątkowych sytuacjach członek może wystąpić do Biura WSPON z pisemnie umotywowanym wnioskiem o umożliwienie mu spłaty zadłużenia z tytułu nieuiszczonych składek w ratach. We wniosku członek wskazuje: łączną wielkość zadłużenia, ilość rat na które chce rozłożyć zadłużenie, wysokość poszczególnych rat oraz terminy ich zapłaty.
 2. Biuro WSPON informuje członka – wnioskodawcę na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail), czy i na jakich zasadach jego wniosek o rozłożenie płatności składek na raty zostaje uwzględniony.
 3. Wyrażenie zgody na spłatę zadłużenia z tytułu składek w ratach nie zwalnia członka z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek.

 

§ 6.
 1. Ewidencja składek prowadzona przez Biuro WSPON jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składek.
 2. Członek Stowarzyszenia ma prawo zwrócić się do Biura WSPON z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości w ewidencjonowaniu jego składek i zgłosić w tym zakresie zastrzeżenia.
 3. Biuro WSPON ma obowiązek ustosunkowania się do wniosku i zgłoszonych w nim zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 7.
 1. Zaleganie z zapłatą składek za okres trzech miesięcy stanowi podstawę skreślenia członka przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia. Obowiązek płatności składek ustaje z chwilą skreślenia przez Zarząd.
 2. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia może być ponownie przyjęta w poczet członków jedynie po pełnym uregulowaniu zaległości i spełnieniu innych wymogów Statutowych.

 

§ 8.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie  z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia

Ogólnopolski system wymiany ofert na wyłączność i aplikacja MLS

 

MLS (ang. Multiple Listing System), w Polsce tłumaczony jako system wielokrotnego oferowania, to nowoczesny system wymiany informacji i współpracy pomiędzy agencjami nieruchomości, całkowicie zmieniający sposób obsługi klienta.

 

MLS WSPON to wersja systemu specjalnie napisana na potrzeby polskiego rynku nieruchomości, przygotowana pod merytorycznym nadzorem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON).

 

System MLS WSPON wzorowany jest na amerykańskim MLS-ie. Pozwala on na przedstawianie klientom wszystkich ofert na wyłączność ze wszystkich biur uczestniczących w systemie MLS. Podstawa systemu są umowy na wyłączność.  

 

System MLS WSPON jest otwarty dla każdej firmy pośredniczącej w obrocie nieruchomościami, spełniającej następujące kryteria:

 

Jak zostać użytkownikiem Systemu MLS?

Aby zostać użytkownikiem systemu MLS, wystarczy zarejestrować się na stronie: https://app.mls.org.pl/signup 

Znajdż specjalistę:

https://info.mls.org.pl/lista-specjalistow lub biuro https://mls.org.pl/lista-biur.

 

Jakie korzyści daje Ci MLS?

System zapewnia właścicielom nieruchomości szybkość i profesjonalizm sprzedaży, kupującemu szybkość i profesjonalizm kupna, a pośrednikom ułatwia współpracę z innymi agencjami i pośrednikami.

 

Z MLS będą więc czerpać korzyści wszyscy, przede wszystkim klienci Twojej agencji. Sprzedający będą mogli w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów, a kupujący będą mieli wstępny dostęp do ofert w internecie.

Podstawowe zasady Systemu MLS WSPON

 • Pośrednicy posiadają równy dostęp do Systemu MLS WSPON – system jest w pełni otwarty na wszystkie agencje nieruchomości, które zobowiązują się przestrzegać równych dla wszystkich zasad.

 

 • Uporządkowanie informacji – wszelkie informacje są wprowadzane, zmieniane i archiwizowane według ujednoliconego standardu. Ponadto agencja nieruchomości zobowiązana jest do zweryfikowania informacji dotyczących nieruchomości oraz dokumentów, na podstawie, których oferent zgłasza nieruchomość. Agencja nieruchomości może wprowadzać do Systemu MLS WSPON tylko takie dane, co do których posiada prawo ich wprowadzania. W szczególności w zakresie danych osobowych agencja nieruchomości zobowiązana jest uzyskać niezbędną zgodę na ich przetwarzanie w Systemie MLS WSPON od osób, których one dotyczą.

 

 • Aktualność i archiwizowanie danych – agencja nieruchomości ma obowiązek aktualizowania wprowadzanych przez siebie danych w Systemie MLS WSPON oraz do umieszczania informacji o dokonanych transakcjach, w terminie 72 godzin od chwili zmiany danych lub zawarcia transakcji. System automatycznie zbiera dane, co stanowić będzie podstawę przeprowadzania analiz rynku.

 

 • Standaryzacja współpracy – MLS można przyrównać do grupowej umowy pomiędzy agencjami nieruchomości zobowiązującej do współpracy na określonych warunkach.

 

 • Podział prowizji – W MLS nie ma obowiązku podziału wynagrodzenia przy sprzedaży/najmie. To do Ciebie należy decyzja o podziale prowizji z biurem współpracującym, dlatego dodając ofertę, określ warunki współpracy.

 

 • Umowy pośrednictwa – przy zawieraniu umów pośrednictwa agencje nieruchomości zobowiązane są do dołożenia szczególnej staranności i rzetelności w celu zabezpieczenia interesów stron umowy. Warunkiem umożliwiającym wprowadzenia oferty do systemu jest zawarcie umowy tylko z jednym pośrednikiem (tzw. umowa na wyłączność).

 

 • Obowiązki agencji – agencja nieruchomości zobowiązana jest do postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej oraz do dołożenia należytej staranności i rzetelności w stosunku do Oferentów i innych agencji nieruchomości.

 

 • Szkolenia – każda agencja nieruchomości może przejść bezpłatne szkolenie wstępne z zakresu działania Systemu MLS WSPON.

 

 • Odpowiedzialność agencji – w przypadku naruszenia zasad, na agencje nieruchomości zostaje nałożona kara pieniężna.

 

 • Odpowiedzialność pośrednika – System MLS WSPON umożliwia jednoznaczne określenie osoby odpowiedzialnej i zakresu odpowiedzialności w celu wyciagnięcia konsekwencji zawodowych wobec pośrednika przed komisją MLS.

Standardy zawodowe i etyczne wykonywania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez członków Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

 

Standardy zawodowe i etyczne stanowią wzór postępowania, wypracowany przez środowisko pośredników dla ujednolicenia zasad wykonywania zawodu pośrednika, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych na rzecz zamawiających usługi pośrednictwa.

 

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawią się użyte poniżej definicje, mają one następujące znaczenie:

 1. Standardy zawodowe i etyczne – zasady i standardy zawodowe oraz etyczne wykonywania Usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez członków Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 2. Usługi pośrednictwa – czynności zmierzające do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia praw do Nieruchomości, najmu lub dzierżawy Nieruchomości albo ich części, innych niż określone powyżej, mających za przedmiot prawa do Nieruchomości lub ich części,
 3. Pośrednik – osoba wykonująca zawodowo Usługi pośrednictwa,
 4. Zamawiający – osoba, na rzecz której Pośrednik wykonuje Usługi pośrednictwa,
 5. Nieruchomość – oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego lub domu jednorodzinnego.

Dział I

Etyka zawodowa
 1. Przy wykonywaniu Usług pośrednictwa Pośrednik kieruje się przepisami prawa, zasadami i standardami zawodowymi oraz etycznymi, które wynikają z ogólnie przyjętych norm oraz dobrych praktyk, wypracowywanych przez środowisko Pośredników.
 2. Pośrednik postępuje w taki sposób, aby chronić interesy osób, na rzecz których wykonuje Usługi pośrednictwa, z uwzględnieniem zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.
 3. Przy wykonywaniu Usług pośrednictwa Pośrednik kieruje się tolerancją i brakiem uprzedzeń.
 4. Pośrednik wykonuje Usługi pośrednictwa z należytą starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tej działalności, wykazując się kompetencją oraz profesjonalizmem.
 5. Informacje, pozyskane przez Pośrednika w związku z wykonywaniem Usług pośrednictwa, które nie są konieczne do wykonania tych Usług, stanowią tajemnicę zawodową, którą Pośrednik jest obowiązany zachować w tajemnicy, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia. Tajemnica może zostać ujawniona w sytuacjach wynikających z przepisów prawa oraz w sytuacjach, w których pozyskane informacje mogą mieć istotny wpływ na realizację transakcji i jej bezpieczeństwo.
 6. Pośrednik dba o to, aby relacje z innymi Pośrednikami były oparte na zasadach uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
 7. Pośrednik nie rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o innych Pośrednikach lub stosowanych przez nich praktykach zawodowych.
 8. Pośrednik dąży do wyeliminowania ze swego otoczenia praktyk sprzecznych ze Standardami zawodowymi i etycznymi.
 9. Pośrednik nie może wykorzystywać funkcji, pełnionych w organizacjach zawodowych, dla osiągania korzyści społecznych, zawodowych, materialnych i osobistych.

Dział II

Standardy zawodowe
 1. Pośrednik wykonuje Usługi pośrednictwa na podstawie umowy pośrednictwa, zawartej z Zamawiającym. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres Usług pośrednictwa oraz warunki współpracy określa umowa.
 2. Przy wykonywaniu Usług pośrednictwa Pośrednik ujawnia swój status zawodowy pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 3. Pośrednik może wykonywać Usługi pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego.
 4. Pośrednik nie publikuje informacji o Nieruchomościach, co do których nie zawarł z Zamawiającym umowy pośrednictwa, za wyjątkiem przypadków, które wynikają z umów, zawartych pomiędzy Pośrednikami lub systemów wymiany ofert.
 5. Przed zawarciem umowy pośrednictwa, dotyczącej sprzedaży Nieruchomości, Pośrednik ma obowiązek uzyskania od Zamawiającego informacji o tym, czy Nieruchomość jest przedmiotem zawartej uprzednio umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności, a w przypadku jej potwierdzenia powinien odstąpić od zawarcia umowy.
 6. Przed zawarciem umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności oraz w jej treści Pośrednik jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o szczególnym charakterze i obowiązkach stron, wynikających z podpisania tego typu umowy.
 7. Pośrednik, wykonujący Usługi na podstawie umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności rzetelnie współpracuje z innymi Pośrednikami, udziela informacji o ofercie oraz zapewnia do niej dostęp.
 8. Pośrednikowi nie wolno nakłaniać Zamawiającego do rozwiązania, zmiany lub niewykonania zawartych umów z klauzulą wyłączności.
 9. Pośrednik ustala zasady współpracy z innymi Pośrednikami w formie pisemnej w chwili ich nawiązania, a w szczególności wysokość wynagrodzenia i sposób  jego podziału.
 10. W przypadku współpracy między Pośrednikami, wszelkie kontakty z Zamawiającym odbywają się za wzajemną wiedzą i zgodą współpracujących Pośredników.
 11. Pośrednik, będący przedsiębiorcą lub reprezentujący przedsiębiorcę, prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami – z uwagi na dobre imię przedsiębiorstwa, jak również Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, dokłada wszelkich starań, aby zasady zawarte w standardach zawodowych i etycznych były przestrzegane przez pracowników oraz współpracowników, wykonujących Usługi pośrednictwa pod jego marką.

 

Warszawa, 15.06.2016 r.

Regulamin korzystania ze znaku graficznego Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

P R E A M B U Ł A

Zważywszy na fakt, iż Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie:

 •  jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne, wykonujące zawodowo czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  zgodnie z obowiązującym prawem i spełniający kryteria określone w statucie, zaś w ramach członkostwa wspierającego i honorowego inne podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z rynkiem obrotu nieruchomościami,
 •  posiada uprawnienia do wstępowania oraz zakładania wraz z innymi podmiotami innych stowarzyszeń i związków stowarzyszeń,
 • posiada pełnię majątkowych praw autorskich do utworu stanowiącego rozpoznawalny znak graficzny – Logo,
 • jest zainteresowane udostępnieniem swym członkom oraz podmiotom, w których WSPON jest zrzeszony, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, możliwości posługiwania się wyżej wskazanym utworem w formie znaku graficznego,

wprowadza regulamin o następującej treści:

§ 1.

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z utworu stanowiącego znak graficzny Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000172046, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-10-05-039 oraz REGON: 010719350 (dalej: „WSPON”), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dalej: „Logo”.

§ 2.
 1. WSPON niniejszym zezwala na korzystanie z Logo, w zakresie opisanym niniejszym regulaminem przez aktywnych członków zwyczajnych, honorowych i wspierających, a także przez podmioty, w których WSPON jest zrzeszony jako członek aktywny. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości za członka aktywnego uważa się członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego przyjętego w poczet członków zgodnie z zapisami statutu WSPON, którego członkostwo nie uległo zawieszeniu i który nie został wykluczony.
 2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zezwolenie na korzystanie z Logo WSPON ma charakter osobisty i przysługuje wyłącznie podmiotom wskazanym w ustępie poprzedzającym. Przenoszenie całości lub części uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu przez podmioty wskazane w ust. 1 jest niedopuszczalne.
 3. Korzystanie z Logo WSPON przez podmioty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszczalne jest w granicach wyznaczonych niniejszym Regulaminem, w celu promowania i pogłębiania wiedzy społeczeństwa o zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami i czynnościach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 4. W przypadku zawieszenia w prawach członka WSPON, zawieszeniu ulega również uprawnienie do korzystania z Logo WSPON. W takim samym zakresie zawieszeniu ulega uprawnienie do korzystania z Logo WSPON, przez podmioty w których członkostwo WSPON uległo zawieszeniu.
 5. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym podmioty korzystające z Logo WSPON zobowiązane są do jego usunięcia ze wszelkich materiałów i nośników na własny koszt i ryzyko oraz powstrzymania się od jego wykorzystywania do momentu ustania zawieszenia członkostwa.
 6. Utrata członkostwa we WSPON lub przez WSPON w innych organizacjach, powoduje utratę prawa do korzystania z Logo WSPON przez ten podmiot.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ustępie poprzedzającym, z dniem utraty członkostwa we WSPON lub przez WSPON w innych organizacjach, podmioty korzystające z Logo są zobowiązane do usunięcia go ze wszystkich materiałów i nośników, w tym w szczególności ale nie wyłącznie witryn internetowych, ogłoszeń, ulotek plakatów, biuletynów informacyjnych. WSPON jest również uprawniony do żądania od podmiotu złożenia oświadczenia, iż Logo zostało w sposób prawidłowy usunięte ze wszelkich nośników i nie będzie wykorzystywane.
 8. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości WSPON może udzielić innym podmiotom niż wskazane w tiret 2 i 3 Preambuły, licencji uprawniającej do używania Logo, przy czym umowa taka będzie każdorazowo sporządzona w formie pisemnej.
§ 3.
 1. Aktywni członkowie zwyczajni WSPON mogą wykorzystywać Logo w zakresie pól eksploatacji wskazanych poniżej, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz celem wskazanym w ust. 3 § 2 niniejszego Regulaminu. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości aktywni członkowie zwyczajni WSPON mogą wykorzystywać Logo WSPON wyłącznie w związku z prowadzoną przez nich działalnością wskazaną w tiret 2 Preambuły poprzez:
 2. a) umieszczanie Logo na materiałach służących zwykłej, bieżącej pracy pośredników obrocie nieruchomościami,
 3. b) umieszczanie Logo na plakatach, wizytówkach, papierach firmowych, broszurach, materiałach promocyjnych i reklamowych;
 4. c) umieszczanie Logo na stronach internetowych i w środkach przekazu wizualnego lub  audiowizualnego;
 5. d) umieszczanie Logo na materiałach służących celom promocyjnym tj.: w trakcie konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń czy targach, których przedmiotem są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości.
 6. Aktywni członkowie wspierający i honorowi, są uprawnieni do korzystania z Logo jedynie w celach informacyjnych o niekomercyjnym charakterze, wskazujących na uczestnictwo we WSPON lub wspieranie działalności prowadzonej przez WSPON. Powyższe uprawnienie może być realizowane poprzez umieszczenie Logo wraz z informacją o uczestnictwie lub wspieraniu działalności WSPON na witrynie internetowej członka wspierającego lub honorowego.
 7. Podmioty wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu tj.; w strukturach których WSPON jest zrzeszony jako członek aktywny są uprawnione do wykorzystywania Logo jedynie w celach informacyjnych, tj.: zamieszczania na listach członkowskich informacji o członkostwie WSPON, niezależnie od metody zamieszczenia (drukowana, elektroniczna).
 8. Jakiekolwiek inne sposoby wykorzystania Logo przez opisane wyżej podmioty są dopuszczalne jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody WSPON wyrażonej w formie pisemnej.
§ 4.
 1. Podmioty wskazane w paragrafie poprzedzającym, w celu wykorzystania Logo WSPON zobowiązane są do zabezpieczenia go na nośniku w którym zostanie umieszczone, w sposób uniemożliwiający jego zniekształcenie lub deformację oraz pozwalający na zachowanie niezmienionego substratu Logo zgodnego z Brand Bookiem WSPON.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w integralność Logo, a także dokonywanie przeróbek, zmian, przekształceń. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wykorzystanie Logo może obejmować jedynie cały znak graficzny, wykorzystanie Logo w części lub tylko niektórych elementów jest niedopuszczalne. Za niedopuszczalne uznaje się również tworzenie w oparciu o Logo jego opracowań i wariacji. Wszystkie dopuszczalne przez właściciela konfiguracje logo stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. W celu wykorzystania Logo dopuszcza się dokonywanie jego pomniejszenia lub powiększenia w celu dostosowania do formatu nośnika, przy czym powyższe jest możliwe jedynie przy zachowaniu proporcji całego znaku graficznego.
 4. Zabrania się wykorzystywania Logo w obecności innych znaków na tym samym nośniku jeśli powodują one lub mogą powodować, iż Logo będzie nieczytelne lub będzie wprowadzać w błąd co do podmiotu, którego dotyczy.
 5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości podmioty wskazane w paragrafie poprzedzającym, zobowiązane są do wykorzystywania go w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 6. W przypadku wykorzystywania Logo w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, WSPON jest uprawniony do wezwania podmiotu naruszającego, do zaniechania dalszych naruszeń pod rygorem zawieszenia na określony czas lub pozbawienia podmiotu naruszającego prawa do korzystania z Logo.
 7. W celu zapobiegania przypadkom nadużyć wskazanych w ustępie poprzedzającym WSPON przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykorzystania Logo przez podmioty wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez możliwość żądania od wymienionych podmiotów złożenia wyjaśnień co do sposobu, celu i techniki wykorzystania Logo oraz żądania przesłania materiałów porównawczych w celu dokonania weryfikacji. Nieudzielenie wyjaśnień lub nieprzedłożenie stosownych materiałów porównawczych na żądanie WSPON, uprawnia WSPON do zawieszenia na określony czas lub pozbawienia prawa do korzystania z Logo danego podmiotu.
 8. Niezależnie od uprawnień WSPON wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, wykorzystywanie Logo w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami może stanowić naruszenie przysługujących WSPON praw autorskich do utworu, tudzież dóbr osobistych i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą naruszającego. W takim przypadku naruszający ponosi odpowiedzialność na zasadach opisanych obowiązującymi przepisami prawa niezależnie do opisanych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej WSPON i może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej WSPON.