Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości
WSPON
AUTOR: WSPON
28.03.2021 · 7 MIN CZYTANIA

Zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniało się najważniejsze wydarzenie w branży – Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości!

#konferencja #wspon #wydarzenia
28/03

Krótka historia Warszawskiej Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości

Podsumowanie roku na rynku nieruchomości, statystyki i analiza najważniejszych transakcji, prognozowanie przyszłości. W tych trzech frazach zawiera się esencja corocznych spotkań pośredników w obrocie nieruchomościami pod szyldem WSPON. Czym jest Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości i dlaczego warto wziąć w niej udział?

 

Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości organizowana przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) ma już bogatą tradycję. Z ogromnego zainteresowania środowiska wynika, że na stałe wpisała się w kalendarium branżowych spotkań.

 

Zwyczajowo odbywa się w grudniu, a program  zawsze odbija sytuację, w jakiej znajduje się szeroko pojmowany rynek nieruchomości. Konferencja odgrywa również istotną rolę integrującą, ponieważ spotkanie zawsze kończy się świąteczną kolacją, urozmaiconą dodatkowo występem artystycznym.

 

Historia grudniowych spotkań WSPON

Pierwsza edycja Warszawskiej Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości odbyła się 18 grudnia 2001 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  Była bogata w wykłady, dyskusje, panele, które dotyczyły m.in.:

  • współpracy inwestora z pośrednikiem,
  • standardów zawodowych,
  • nowoczesnych metod marketingowych na rynku pierwotnym,
  • perspektyw samorządów zawodowych uczestników rynku nieruchomości.

 

Już wtedy zastanawiano się, w jaki sposób budować prestiż zawodu pośrednika przy wykorzystaniu nowoczesnych sposobów lobbingu.

 

Stworzyliśmy pierwszy polski MLS!

II Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości pod hasłem Razem w przyszłość (2002 r.) została zorganizowana w porozumieniu z amerykańskim Stowarzyszeniem pośredników –  Chicago Association of Realtors. Dominowała tematyka dotycząca systemu MLS i umów na wyłączność. Właśnie podczas tej konferencji uroczyście stworzyliśmy system MLS WSPON, dumę Stowarzyszenia. MLS nie tylko wprowadził nowy sposób współpracy pomiędzy firmami pośrednictwa. Przede wszystkim zmienił sposób obsługi klientów, wprowadzając umowy na wyłączność.

 

III Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (2003 r.) to przede wszystkim tematyka prawna. Emocje budziła wówczas nowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami. Prelegenci podkreślali, że przygotowywane zapisy to efekt konsultacji z wszystkimi podmiotami rynku nieruchomości. Należy jak najszybciej podnieść poprzeczkę w kwestii wykształcenia pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ma to być  bowiem zawód odrębny, wymagający od wykonującej go osoby wyższego wykształcenia i kierunkowych studiów podyplomowych. 

 

Pojawił się również w nowelizacji zapis, dotyczący umów na wyłączność, jako właściwej formy współpracy między pośrednikiem a klientem. Rozmawiano również o rachunku powierniczym Escrow – warszawscy pośrednicy byli wówczas w przededniu możliwości korzystania z tego rodzaju rozwiązania. Prawdziwym gwoździem programu był wzór umowy na wyłączność przygotowany przez WSPON w porozumieniu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Zawód – pośrednik, czyli o profesjonalizacji usług

IV Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (2004 r.) odbyła się pod hasłem: Profesjonalizacja usług na rynku nieruchomości. Polska była wówczas w sytuacji oczekiwania na wstąpienie do Unii Europejskiej. To z jednej strony budziło nadzieję, z drugiej pojawiał się pewien rodzaj niepokoju związany z koniecznością dostosowania naszych przepisów do tych unijnych. Również obawa przed zagraniczną konkurencją. Wtedy też zaczynano łączyć lokalne MLS-y w jeden ogólnopolski.

Nowe wyzwania na rynku nieruchomości to hasło V Warszawskiej Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości (2005 r.), na której sporo miejsca poświęcono na omówienie zagadnień franczyzy. A także wchodzących na polski rynek sieciowych firm, zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

 

Badanie rynku nieruchomości

Głównym wątkiem VI Konferencji (2006  r.) była kwestia roli pośrednika na rynku – Kreator czy realizator oczekiwań rynkowych. Uczestnicy mogli przyjrzeć się obrazowi nakreślonemu poprzez ich klientów na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Dom Prasowy Życie Warszawy oraz ośrodek badania opinii publicznej Pentor.

 

Nie były one do końca satysfakcjonujące dla środowiska. Dzięki nim można było jednak ustalić, jakie są wymagania klientów i gdzie jeszcze trzeba jakość swych usług poprawić. Głośno zastanawiano się,  dlaczego tylko niewielki procent rynku korzysta z pomocy wyspecjalizowanych firm. Swoje wystąpienie miał wówczas Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Wyjaśniał zawiłości przekazywania danych będących w dyspozycji biur pośrednictwa do GIODO.

 

Kryzys na rynku nieruchomości a polskie realia

VII Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (2007 r.) upłynęła w cieniu wydarzeń amerykańskich, czyli kryzysu, który zaczął się krachem właśnie na tamtejszym rynku nieruchomości. Zastanawiano się, czy, jak i kiedy ta sytuacja wpłynie na polski rynek. W życie (od 2009 r.) miały wejść przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej  budynków i lokali, rozważano przyszłość licencji zawodowych, przyglądano się planom i celom strategicznym WSPON w nadchodzącym roku.

 

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z sierpnia 2007 r. wprowadziła zasadniczą zmianę, jeżeli chodzi o zawód pośrednika i zarządcy – zniosła wymóg zdawania egzaminu państwowego. W myśl znowelizowanych przepisów, osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień pośrednika lub zarządcy miała legitymować się dyplomem studiów powiązanych z gospodarką nieruchomościami lub skończyć kierunkowe studium podyplomowe. A po półrocznej praktyce Państwowa Komisja Egzaminacyjna automatycznie przyznawała kandydatowi licencję zawodową.

 

Licencja pośrednika nieruchomości i egzaminy zawodowe

Polska Federacji Rynku Nieruchomości na zmiany te zareagowała z dużym niepokojem, związanym z jakością kwalifikacji przyszłych pośredników. Wprowadzenie kilka lat temu obowiązkowych licencji było gwarantem odpowiedniego przygotowania do zawodu. Dlatego też pojawił się pomysł stworzenia dwustopniowego kształcenia wewnętrznego. Polegałby on na powołaniu do życia nowych tytułów zawodowych – Brokera Nieruchomości PFRN i Agenta Nieruchomości PFRN.

 

Istotnym tematem była kwestia stworzenia izby zawodowej, do której nawiązał w swoim wystapieniu minister Olgierd Dziekoński. Jako były wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów podkreślił, że rozumie aspiracje zawodów związanych z nieruchomościami do tworzenia izb zawodowych. „Na ile jednak stworzenie takiej korporacji poskutkuje pozytywnie wobec klienta?” – pytał uczestników Konferencji.

 

Jak kliet ocenia pracę pośrednika?

VIII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (2008 r.) rozpoczęła się konferencją prasową, na której dziennikarze zostali poinformowani o wynikach kolejnych badań Pentora, przygotowanych na zlecenie WSPON. Podobnie, jak w ankiecie przeprowadzanej dwa lata wcześniej, celem było ustalenie, jak w oczach klientów wygląda warszawski pośrednik i co się zmieniło. Z badań wynikało, iż obraz pośredników w oczach klientów zmienił się na lepsze. Wzrosła liczba osób korzystających z usług biur pośrednictwa (44 procent), a ci, którzy już skorzystali w większości deklarowali zadowolenie (92 procent). Wskazywali bowiem na szybkość i sprawność obsługi, fachowość i kompetencje pracowników.

 

Chęć ponownego skorzystania z usług pośredników zadeklarowało w badaniach aż 68 procent. I gdyby nie widmo trudniejszych czasów na rynku, Konferencja byłaby wyjątkowo optymistyczna. Prof. Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zachęcała uczestników do rozszerzania swojej oferty dla klientów o współpracę z ekipami remontowymi. A także projektantami wnętrz, bankami udzielającymi kredytów i ubezpieczycielami. Jako asekurację na wypadek braku ruchu na rynku.

 

Konferencja branży nieruchomości 2020 – co się zmieniło?

Spotkania środowiskowe polegające na wymianie myśli i doświadczeń, formułowaniu wspólnych wniosków niezbędne są w każdej branży. Rozwiązywanie problemów jest bowiem tworzeniem przyszłości, a z pewnością łatwiej ją kreować zintegrowanej i świadomej swoich celów grupie zawodowej.

 

Z pewnością 12 lat temu żaden z pośredników i badaczy rynku nie mógł przewidzieć tego, co wydarzy się w roku 2020. Pandemia koronowirusa spowodowała znaczące zmiany społeczeństwie i zapoczątkowała nową erę obsługi klientów, również na rynku nieruchomości. Najważniejsze stało się przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Reżim sanitarny postawił pod znakiem zapytania negocjacje face to face, swobodne oglądanie nieruchomości oraz załatwianie niezbędnych formalności.

 

Pod znakiem zapytania stanęła również organizacja kolejnej konferencji. Wraz z biegiem czasu i coraz efektywniejszemu wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych, okazało się, że doskonałym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie transmisji online na żywo, z siedziby naszego partnera, salonu Volvo w sercu Warszawy.

 

Konferencja w formie transmisji online – analiza i trendy rynku nieruchomości

 

Podczas XVII Warszawskiej Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości, w grudniu 2020 roku, staraliśmy się podsumować skutki, jakie pozostawiła w branży pandemia i wyodrębnić trendy na najlbliższy czas. Zaproszeni goście to:

  • Daniel Zdrojowy – członek zarządu i dyrektor sprzedaży, Partners International Premium Real Estate Agency
  • dr Jacek Furga – analityk rynku nieruchomości, AMRON
  • Katarzyna Kuniewicz – senior director, head of Residential Research, JLL
  • Elżbieta Liberda – radca prawny, specjalizujący się w prawie nieruchomości

 

Elżbierta Liberda podczas XVII Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości WSPON Warszawa

 

Konferencję poprowadził Filip Wierzchowski – licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, specjalizujący się w obsłudze projektów deweloperskich. Największe sukcesy odnosi w komercjalizacji ofert rynku pierwotnego. Od kilku lat prowadzi szkolenia, kursy, praktyki zawodowe i wykłady dla studentów w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jest członkiem zarządu WSPON.

 

Wprowadzające wystąpienie wygłosił Piotr Turalski, prezes zarządu WSPON – ekspert rynku nieruchomości, manager, współwłaściciel biura Miltons Estate Experts. Piotr własną aktywność zawodową łączy z zaangażowaniem w rozwój i promocję rynku pośrednictwa nieruchomości. Aktualnie jako prezes, a wcześniej przez kilka lat jako członek komisji MLS oraz członek zarządu WSPON. Uważa, że warto doskonalić standardy po to, by oferować klientom więcej. Aktywnie promuje umowy wyłączne i współpracę branży nieruchomości. Piotr to licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, z rynkiem nieruchomości związany od 2000 roku.

 

Okazuje się, że branża nieruchomości jest jedną z najbardziej stabilnych. Choć kryzys przechodzi wynajem krótkoterminowy, to nieruchomości wciąż pozostają najlepszym spsoobem lokowania kapitału. Jeśli chcesz poznać pełnię wniosków z naszej konferencji i syntezę wypowiedzi naszych ekspertów, odwiedź nasz kanał na YouTube, gdzie zgromadzilismy wszystkie wystąpienia.

 

Co czeka nas u schyłku 2021 roku? Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Warszawskiej Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości, która rozwiewa wątpliwości!