O nas

                  

 

MLS (ang. Multiple Listing System), w Polsce tłumaczony jako system wielokrotnego oferowania, to nowoczesny system wymiany informacji i współpracy pomiędzy agencjami nieruchomości, całkowicie zmieniający sposób obsługi klienta. MLS WSPON to wersja systemu specjalnie napisana na potrzeby polskiego rynku nieruchomości, przygotowana pod merytorycznym nadzorem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON). System MLS WSPON wzorowany jest na amerykańskim MLS-ie. Pozwala on na przedstawianie klientom wszystkich ofert na wyłączność ze wszystkich biur uczestniczących w systemie MLS. Podstawa systemu są umowy na wyłączność.                      

 
 
System MLS WSPON jest otwarty dla każdej firmy pośredniczącej w obrocie nieruchomościami, spełniającej następujące kryteria:
  • pośrednicy wykonują czynności pośrednictwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);
  • przestrzegają  obowiązujących uregulowań prawnych oraz  ustawy o ochronie danych osobowych
  • bezwzględnie przestrzegają Regulamin MLS oraz Regulamin Systemu Współpracy
 
Jak zostać użytkownikiem Systemu MLS?
Aby zostać użytkownikiem systemu MLS wystarczy zarejestrować się na stronie https://app.mls.org.pl/signup 
 
Znajdż specjalistę https://info.mls.org.pl/lista-specjalistow lub biuro https://mls.org.pl/lista-biur
 
System zapewnia właścicielom nieruchomości szybkość i profesjonalizm sprzedaży, kupującemu szybkość i profesjonalizm kupna, a pośrednikom ułatwia współprace z innymi agencjami i pośrednikami. Z MLS będziemy, wiec czerpać korzyści wszyscy, przede wszystkim klienci Agencji. Sprzedający będą mogli w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów, a Kupujący będą mieli wstępny dostęp do ofert w internecie.
Podstawowe zasady Systemu MLS WSPON:

Pośrednicy posiadają równy dostęp do Systemu MLS WSPON – System jest w pełni otwarty na wszystkie agencje nieruchomości, które zobowiązują się przestrzegać równych dla wszystkich zasad.

Uporządkowanie informacji - wszelkie informacje są wprowadzane, zmieniane i archiwizowane wg ujednoliconego standardu. Ponadto agencja nieruchomości zobowiązana jest do zweryfikowania informacji dotyczących nieruchomości oraz dokumentów, na podstawie, których Oferent zgłasza nieruchomość. Agencja nieruchomości może wprowadzać do Systemu MLS WSPON  tylko takie dane, co, do których posiada prawo ich wprowadzania. W szczególności w zakresie danych osobowych agencja nieruchomości zobowiązana jest uzyskać niezbędną zgodę na ich przetwarzanie w Systemie MLS WSPON od osób, których one dotyczą.
 
Aktualność danych i archiwizowanie danych – agencja nieruchomości ma obowiązek aktualizowania wprowadzanych przez siebie danych w Systemie MLS WSPON oraz do umieszczania informacji o dokonanych transakcjach, w terminie 72 godzin od chwili zmiany danych lub zawarcia transakcji. System automatycznie zbiera dane, co stanowić będzie podstawę przeprowadzania analiz rynku.
 
Standaryzacja współpracy - MLS można przyrównać do grupowej umowy pomiędzy agencjami nieruchomości zobowiązującej do współpracy na określonych warunkach.
 
Podział prowizji – w MLS nie ma obowiązku podziału wynagrodzenia przy sprzedaży/najmie. To do Ciebie należy decyzja o podziale prowizji z biurem współpracującym dlatego dodając ofertę określ warunki współpracy.
 
Umowy pośrednictwa - Przy zawieraniu umów pośrednictwa agencje nieruchomości zobowiązane są do dołożenia szczególnej staranności i rzetelności w celu zabezpieczenia interesów stron umowy. Warunkiem umożliwiającym wprowadzenia oferty do systemu jest zawarcie umowy tylko z jednym pośrednikiem (tzw. umowa na wyłączność).
 
Obowiązki agencji - agencja nieruchomości zobowiązana jest do postepowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej oraz do dołożenia należytej staranności i rzetelności w stosunku do Oferentów i innych agencji nieruchomości.
 
Szkolenia – Każda agencja nieruchomości może przejść bezpłatne szkolenie wstępne z zakresu działania Systemu MLS WSPON.
 
Odpowiedzialność agencji – W przypadku naruszenia zasad, na agencje nieruchomości zostaje nałożona kara pieniężna.
 
Odpowiedzialność pośrednika – System MLS WSPON umożliwia jednoznaczne określenie osoby odpowiedzialnej i zakresu odpowiedzialności w celu wyciagnięcia konsekwencji zawodowych wobec pośrednika przed Komisja MLS.