O nas

Polityka prywatności

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest: Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
 2. Wszelkie informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: wspon@wspon.org.pl
 3. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
      - szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, telefony), zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.
       - realizacja zamówień - usług - szkoleń, realizacja działań o charakterze sprzedażowym - marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
     - osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
     - podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
     - podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
 5. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.
 6. Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwa, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 8. ​Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji oferowanych usług. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.