Maria Modzelewska - Myślińska

Członek Honorowy

Funkcje

Komisja rewizyjna
2023 - 2025 : Członek Komisji Rewizyjnej
2013 - 2015 : Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dane

Firmowe


Osobiste

Specjalizacje

Pośrednicy o podobnej specjalizacji

Powrót do listy