O nas

ZARZĄD WSPON

 

Piotr Jaskulski

Prezes

 

Piotr Turalski

Wiceprezes

 

Marek Kunicki

Członek Zarządu

 

Aleksandra Bolchajmer

Sekretarz

 

Roman Otrembski 

Członek Zarządu

 

Filip Wierzchowski

Pełnomocnik ds. szkoleń

 

Monika Wiśniewska

Pełnomocnik
ds. integracji środowiska

Artur Kozłowski

Członek zarządu

Krzysztof Matysiak

Skarbnik, pełnomocnik
ds. integracji środowiska