O nas

RADA PROGRAMOWA

 

Tomasz Branecki

Przewodniczący

Renata Nocuń - Górska

Wice Przewodnicząca

Andrzej Urbaniak

 

Joanna Lebiedź

 

Aleh Tur

 

Janusz Lisiecki

 

Małgorzata Podbielska

 

Wiesław Groszyk