O nas

Krótka historia Warszawskiej Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości

 

Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości organizowana przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) ma już bogatą tradycję i sądząc z licznego zainteresowania środowiska, na stałe wpisała się w kalendarium branżowych spotkań. Zwyczajowo odbywa się w grudniu, a program  zawsze odbija sytuację, w jakiej znajduje się szeroko pojmowany rynek nieruchomości. Konferencja odgrywa również istotną rolę integrującą ponieważ spotkanie zawsze kończy się świąteczną kolacją, urozmaiconą dodatkowo występem artystycznym.

 Pierwsza edycja odbyła się 18 grudnia 2001 roku w Pałacu Kultury i Nauki.  Była bogata w wykłady, dyskusje, panele, które dotyczyły między innymi tematów takich jak: współpraca inwestora z pośrednikiem, standardów zawodowych, nowoczesnych metod marketingowych na rynku pierwotnym, perspektyw samorządów zawodowych uczestników rynku nieruchomości. Już wtedy zastanawiano się, w jaki sposób budować prestiż zawodu pośrednika przy wykorzystaniu nowoczesnych sposobów lobbingu.

II Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości pod hasłem Razem w przyszłość (2002 r.) została zorganizowana w porozumieniu z amerykańskim  Stowarzyszeniem pośredników –  Chicago Association of Realtors. Dominowała tematyka dotycząca systemu MLS i umów na wyłączność. Właśnie podczas tej Konferencji został uroczyście otworzony system MLS WSPON, duma Stowarzyszenia, który nie tylko wprowadził nowy sposób współpracy pomiędzy firmami pośrednictwa, ale przede wszystkim zmienił sposób obsługi klientów, wprowadzając umowy na wyłączność.

III Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (2003 r.) to przede wszystkim tematyka prawna. Emocje budziła wówczas nowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami. Prelegenci podkreślali, że przygotowywane zapisy to efekt konsultacji z wszystkimi podmiotami rynku nieruchomości i należy jak najszybciej podnieść poprzeczkę w kwestii wykształcenia pośrednika w obrocie nieruchomościami – ma to być  bowiem zawód odrębny, wymagający od wykonującej go osoby wyższego wykształcenia i kierunkowych studiów podyplomowych.  Pojawił się również w nowelizacji zapis dotyczący umów na wyłączność, jako właściwej formy współpracy między pośrednikiem a klientem. Rozmawiano również o rachunku powierniczym Escrow – warszawscy pośrednicy byli wówczas w przededniu możliwości korzystania z tego rodzaju rozwiązania. Prawdziwym gwoździem programu był wzór umowy na wyłączność przygotowany  przez WSPON  w porozumieniu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 IV Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (2004 r.) odbyła się pod hasłem Profesjonalizacja usług na rynku nieruchomości. Polska była wówczas w sytuacji oczekiwania na wstąpienie do Unii Europejskiej, co z jednej strony budziło nadzieję, z drugiej pojawiał się pewien rodzaj niepokoju związany z koniecznością dostosowania naszych przepisów do tych unijnych, jak również obawa przed zagraniczną konkurencją. Wtedy też zaczynano łączyć lokalne MLS-y w jeden ogólnopolski.

Nowe wyzwania na rynku nieruchomości to hasło V Warszawskiej  Konferencji Uczestników Rynku Nieruchomości (2005 r.), na której sporo miejsca poświęcono na omówienie zagadnień franczyzy i wchodzących na polski rynek sieciowych firm zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

 

Głównym wątkiem VI Konferencji (2006  r.) była kwestia roli pośrednika na rynku – Kreator czy realizator oczekiwań rynkowych. Uczestnicy mogli przyjrzeć się obrazowi nakreślonemu poprzez ich klientów na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Dom Prasowy Życie Warszawy oraz ośrodek badania opinii publicznej Pentor. Nie były one do końca satysfakcjonujące środowisko, ale też dzięki nim można było ustalić, jakie są wymagania klientów i gdzie jeszcze trzeba jakość swych usług poprawić. Głośno zastanawiano się,  dlaczego tylko niewielki procent rynku korzysta z pomocy wyspecjalizowanych firm. Swoje wystąpienie miał wówczas Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który wyjaśniał zawiłości przekazywania danych będących w dyspozycji biur pośrednictwa do GIODO.

VII Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (2007 r.) upłynęła w cieniu wydarzeń amerykańskich, czyli kryzysu, który zaczął się krachem właśnie na tamtejszym rynku nieruchomości. Zastanawiano się, czy, jak i kiedy ta sytuacja wpłynie na polski rynek. W życie (od 2009 r.) miały wejść przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej  budynków i lokali, rozważano przyszłość licencji zawodowych, przyglądano się planom i celom strategicznym WSPON w nadchodzącym roku. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z sierpnia 2007 r. wprowadziła zasadniczą zmianę jeżeli chodzi o zawód pośrednika i zarządcy – zniosła wymóg zdawania egzaminu państwowego. W myśl znowelizowanych przepisów osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień pośrednika lub zarządcy miała legitymować się dyplomem studiów powiązanych z gospodarką nieruchomościami lub skończyć kierunkowe studium podyplomowe, a po półrocznej praktyce Państwowa Komisja Egzaminacyjna automatycznie przyznawała kandydatowi licencję zawodową. Polska Federacji Rynku Nieruchomości na zmiany te zareagowała z dużym niepokojem związanym z jakością kwalifikacji przyszłych pośredników. Wprowadzenie kilka lat temu obowiązkowych licencji było gwarantem odpowiedniego przygotowania do zawodu. Dlatego też pojawił się pomysł stworzenia dwustopniowego kształcenia wewnętrznego, który polegałby na powołaniu do życia nowych tytułów zawodowych – Brokera Nieruchomości PFRN i  Agenta Nieruchomości PFRN. Istotnym tematem była kwestia stworzenia izby zawodowej, do której nawiązał w swoim wystapieniu minister Olgierd Dziekoński. Jako były wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów podkreślił, że rozumie aspiracje zawodów związanych z nieruchomościami do tworzenia izb zawodowych. „Na ile jednak stworzenie takiej korporacji poskutkuje pozytywnie wobec klienta?” – pytał uczestników Konferencji.

VIII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości (2008 r.) rozpoczęła się konferencją prasową, na której dziennikarze zostali poinformowani o wynikach kolejnych badań Pentora, przygotowanych na zlecenie WSPON. Podobnie jak w poprzedniej ankiecie przeprowadzanej dwa lata wcześniej celem było ustalenie, jak w oczach klientów wygląda warszawski pośrednik i co się zmieniło. Z badań wynikało, iż obraz pośredników w oczach klientów zmienił się na lepsze: wzrosła liczba osób korzystających z usług biur pośrednictwa (44 procent), a ci, którzy już skorzystali w większości deklarowali zadowolenie (92 procent), wskazując na szybkość i sprawność obsługi, fachowość i kompetencje pracowników. Chęć ponownego skorzystania z usług pośredników zadeklarowało w badaniach aż 68 procent. I gdyby nie widmo trudniejszych czasów na rynku Konferencja byłaby wyjątkowo optymistyczna. Prof. Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zachęcała uczestników do rozszerzania swojej oferty dla klientów o współpracę z ekipami remontowymi, projektantami wnętrz, bankami udzielającymi kredytów i ubezpieczycielami, w ramach asekurowania się na wypadek braku ruchu na rynku.

Spotkania środowiskowe polegające na wymianie myśli i doświadczeń, formułowaniu wspólnych wniosków niezbędne są w każdej branży. Rozwiązywanie problemów jest bowiem tworzeniem przyszłości, a z pewnością łatwiej ją kreować zintegrowanej i świadomej swoich celów grupie zawodowej.