Aktualności
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków WSPON

Informujemy, że Zarząd podjął decyzję o zwołaniu na dzień 19 lutego 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON.

 

Przedmiotem obrad będą ważne zmiany statutu WSPON. Proponowane zmiany są dostępne po zalogowaniu w STREFIE CZŁONKÓW .

 

Zgodnie ze Statutem: Członek zwyczajny jest obowiązany do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, którym mogą się Państwo posłużyć w przypadku braku możliwości osobistego udziału.

 
21-01-2019 | Biuro WSPON

Mogą Ci się spodobać

25. LECIE WSPON
21-01-2019
zobacz wszystkie