Szkolenia i wydarzenia

Szkolenie on-line: UMOWA PRZEDWSTĘPNA – UMOWA REZERWACYJNA

 • 04.06.2020 - godz. 10:00 - 17:00

 • On-line, .

Dostępne miejsca

0

BRAK MIEJSC

Zajęcia prowadzone będą w formie e-wykładów

Przygotowanie do szkolenia: 

Ważne aby przed szkoleniem sprawdzić kamerkę oraz mikrofon. Będą potrzebne, do zadawań pytań. Niezbędne jest posiadanie sprawnych głośników. 

 

Umowa przedwstępna, choć powszechnie znana i na co dzień zawierana przy pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami, jest instrumentem niezwykle skomplikowanym. Już sam fakt posługiwania się w niej instytucją zadatku czy odstąpienia od umowy sprawia, że roi się w niej od pułapek. Błędy popełnione na etapie zawierania umowy zobowiązującej do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości mogą być daleko idące, czasem nawet o trudnych do usunięcia skutkach. Kwestią fundamentalną, jaką należy mieć zawsze na uwadze jest fakt, że poszczególne transakcje różnią się od siebie, zatem treść umowy winna być zawsze spersonalizowana, odpowiadać okolicznościom jej zawierania. Wreszcie, umowę przedwstępną można zawrzeć „niechcący”, nie zdając sobie nawet z tego faktu sprawy.

 

W trakcie szkolenia omówimy najistotniejsze zagadnienia związane z zawieraniem umów przedwstępnych. Omówimy najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania, bazując na przykładach z praktyki i orzeczeniach sądów.  

 

Niejako „zamiennie” z umową przedwstępną, albo jeszcze przed jej zawarciem, klienci zawierają umowy rezerwacyjne. Funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami,
w najróżniejszych konfiguracjach. Doświadczenie pokazuje, że dość powszechny jest brak należytego zrozumienia charakteru tych umów, a przede wszystkim konsekwencji, jakie mogą na ich tle powstać. By zobrazować sobie skalę problemu odpowiedź sobie na kilka pytań – Czy zawierając umowę robisz to we własnym imieniu, czy w imieniu klienta? A jeśli tak, to czy masz od niego stosowne pełnomocnictwo? Jakim tytułem przyjmujesz kwotę wynikającą z umowy? Traktujesz ją jako zadatek, zaliczkę? A może jeszcze jako coś innego? A co dzieje się z pieniędzmi, gdy zainteresowany zdecyduje się kupić nieruchomość? Zostają zaliczone na poczet ceny, czy Twojego wynagrodzenia? A co, gdy nie kupi? Albo, gdy sprzedający, pomimo zawartej umowy rezerwacyjnej rozmyśli się
i odstąpi od zamiaru sprzedaży nieruchomości? Na te pytania odpowiemy w trakcie naszego spotkania. Uporządkujemy wiedzę na temat umów rezerwacyjnych, „rozłożymy ją na części”, powiemy, co zrobić, by „niechcący” nie stała się ona umową przedwstępną i jak uniknąć kłopotów.


Program szkolenia

 1. Czym jest umowa przedwstępna – charakter prawny?
 2. Co to znaczy, że umowa przedwstępna nie jest umową wzajemną i jakie płyną z tego konsekwencje?
 3. Forma zawierania umów przedwstępnych
 4. Czy zawsze warto zawierać umowę w formie aktu notarialnego?
 5. Umowa przedwstępna, a protokół uzgodnień.
 6. Zadatek
 7. Czym różni się zadatek od zaliczki i opłaty rezerwacyjnej?
  1. Co to znaczy, że przepis o zadatku ma charakter dyspozytywny?
  2. Co to znaczy, że zadatek ma charakter realny?
  3. Czy zadatek musi był zapłacony przy zawieraniu umowy czy może zostać zapłacony później?
  4. Konsekwencje braku zapłaty kwoty zadatku.
 8. Umowne i ustawowe prawo odstąpienia
 9. Jak prawidłowo opisać umowne prawo odstąpienia?
 10. Warunek zawieszający i rozwiązujący – jak używać go w umowach przedwstępnych?
 11. Prawo pierwokupu – lasy, wody, rewitalizacje, itp. – o co warto zadbać już na etapie zawierania umowy przedwstępnej
 12. Obciążenia nieruchomości – czy mają znaczenie dla zawierania umowy przedwstępnej?
  1. Hipoteki
  2. Obciążenia wskazane w dziale III KW
 13. Upływ terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej i co dalej?
 14. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej – jak je realizować, kiedy unikać?
 15. Jak długo można domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej?
 16. Wpis roszczenia w księdze wieczystej.
 17. Co z wpisem w księdze wieczystej, gdy nie dochodzi do zawarcia umowy przyrzeczonej? 
 18. Pośrednik jako pełnomocnik klienta przy zawieraniu umowy przedwstępnej.
 19. Odpowiedzialność pośrednika płynąca z tytułu zawierania umów przedwstępnych przez klientów i w imieniu klientów
 20. Umowa rezerwacyjna – charakter prawny
 21. Świadczenie z tytułu umowy rezerwacyjnej – czym jest, jaki ma charakter?
 22. Komu należy zapłacić opłatę z tytułu umowy rezerwacyjnej?
 23. Co dzieje się z opłatą rezerwacyjną, gdy dojdzie do umowy przyrzeczonej?
 24. Co dzieje się z opłatą rezerwacyjną, gdy nie dojdzie do umowy przyrzeczonej?
 25. Odpowiedzialność pośrednika z tytułu zawierania umów rezerwacyjnych.

Prowadzący

Piotr Dobrowolski

Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały wykładowca Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Prelegent licznych konferencji i szkoleń dotyczących prawa nieruchomości. Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny prawa i rynku nieruchomości. W codziennej pracy zajmuje się wsparciem prawnym procesów inwestycyjnych, projektowaniem kontraktów, sporami sądowymi związanymi z nieruchomościami.