Szkolenia i wydarzenia

Praca z oprogramowaniem Systemu MLS WSPON

  • 17.01.2019 - godz. 10:00 - 12:00

  • Biuro WSPON, Warszawa, Nowowgrodzka 19/3

Adresaci

Użytkownicy Systemu MLS WSPON

Doskonalenia zawodowe

nie

Dostępne miejsca

3

0.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

Zapraszamy na szkolenie z Systemu MLS WSPON. 

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatów - uczestnicy będą logować się do systemu i poznawać jego

funkcje (prosimy o zabranie ze sobą laptopów).

Ze względu na charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie WSPON.