Szkolenia i wydarzenia

AKADEMIA NAJMU - czyli najem w praktyce

  • 17.06.2019 - godz. 10:00 - 17:00

  • Millenium Plaza (Plac Zawiszy), Al. Jerozolimskie 123A , Warszawa

Adresaci

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Osoby zainteresowane tematyką.

Dostępne miejsca

0

BRAK MIEJSC

Zapraszamy na praktyczne szkolenie AKADEMIA NAJMU  czyli najem w praktyce

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

II. Konstrukcja umowy najmu.

1.Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.

2.Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.

3. Czas trwania umowy najmu.

4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.

5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.

6. Przekazanie przedmiotu najmu.

7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

III. Najem lokali mieszkalnych

1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.

2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.

3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.

4. Rozwiązanie umowy najmu

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości i zarządzanie najmem

1. Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości.

2. Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Orzecznictwo Sądów.

3. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.

4.Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

V. Najem okazjonalny

1.Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

2.Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia  w umowie najmu okazjonalnego.

3.Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.

3.Przesłanki eksmisji Najemcy.

4.Opodatkowanie najmu okazjonalnego.

5. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

VI. Najem instytucjonalny

1. Kto może być wynajmującym?

2. Czas trwania umów najmu;

3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę - konieczny element umowy najmu;

4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;

5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego - czy zawsze?

6. Tryb wykonywania eksmisji.

VII. Prawo podatkowe a najem?

XII. Najem w praktyce

1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

2. Powództwa o opróżnienie lokalu,

3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

Prowadzący

Elżbieta Liberda

Elżbieta Liberda – właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości Lex Perfecta. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego – prawo podatkowe. W życiu zawodowym łączy wiedzę, pasję i doświadczenie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, umowy najmu, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych. Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i najmu. Prowadzi obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, developerów. Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych. Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję Vice Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest ekspertem prawnym Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Laureatka konkurs Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Wykładowca i prelegent szkoleń oraz konferencji prawniczych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl.