Szkolenia i wydarzenia

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WSPON

  • 13.06.2019 - godz. 10:00 - 17:00

  • Millenium Plaza (Plac Zawiszy), Al. Jerozolimskie 123A , Warszawa

Adresaci

członkowie WSPON

Doskonalenia zawodowe

nie

Dostępne miejsca

20

0.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

Informujemy, że Zarząd podjął decyzję o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2019 r. Sprawozdawczo-Wyborcze Walnego Zgromadzenia Członków WSPON.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się w STREFIE CZŁONKÓW .

 

Zgodnie ze Statutem: Członek zwyczajny jest obowiązany do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, którym mogą się Państwo posłużyć w przypadku braku możliwości osobistego udziału.