Szkolenia i wydarzenia

Od kupna działki do zamieszkania lub sprzedaży domu

 • 21.04.2020 - godz. 10:00 - 15:00

 • Kopernika 30, Warszawa

Adresaci

 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Inwestor
 • Rzeczoznawca majątkowy

Opis

W ramach szkolenia omawiamy cały proces inwestycyjny od wyboru działki aż do zakończenia budowy domu.

Zajęcia przeznaczone są dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz inwestorów budujących domy na sprzedaż lub na własne potrzeby.

Program zajęć:

Krok pierwszy, czyli wybór działki, na której będziesz budować.

 • Wizyta w terenie, czyli na co zwrócić uwagę, gdy oglądasz działkę budowlaną.
 • Co należy sprawdzić w bliższym i dalszym otoczeniu.
 • Czego można dowiedzieć się od sąsiadów i w Urzędzie Gminy.
 • Dlaczego nie każda działka położona w terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę nie nadaje się do żadnej zabudowy.
 • Jaka jest procedura uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Co możesz zaprojektować na swojej działce, czyli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( omówienie najważniejszych aspektów rozporządzenia)

Krok drugi, czyli jak można ulepszyć działkę.

 • Jak przeprowadzić podział i lub scalenie działek budowlanych. Procedura postępowania krok po kroku.
 • Opłaty adiacenckie związane z podziałem nieruchomości.

Krok trzeci, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę

 • Różnice między pozwoleniem na budowę a zawiadomieniem o budowie.
 • Co powinien zawierać projekt budowlany.
 • Przyłącza elektryczne, gazowe, wodne i kanalizacyjne
 • Jak zapewnić sobie dostęp do drogi (Drogi publiczne i drogi wewnętrzne).

Krok czwarty, czyli proces budowlany i jego ukończenie

 • Odpowiedzialność, zadania i obowiązki inwestora.
 • Formalności związane z rozpoczęciem budowy.
 • Jak wybrać Kierownika Budowy, Inspektora, wykonawców robót i dostawców materiałów.
 • Zakończenie budowy - co trzeba zrobić aby zalegalizowac to co wybudowano.