Szkolenia i wydarzenia

Webinar: Obowiązki pośredników, wynikające z ustawy AML

  • 23.02.2021 - godz. 14:00 - 16:00

  • on-line, ClickMeeting

Dostępne miejsca

12

0.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

Weź udział w webinarze, poświęconym ustawie AML i wynikających z jej zapisów obowiązkach, które spoczywają na pośrednikach w obrocie nieruchomościami. Dowiedz się, na czym polegają kontrole GIIF i jak uniknąć wysokiej kary. Webinar poprowadzi Janusz Iracki.

 

Wysokie kary dla pośredników, niespodziewane kontrole i wiele niejasności – wszystko za sprawą ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Ustawa AML nałożyła na pośredników w obrocie nieruchomościami wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentu – rozpoznanie i ocena ryzyka.

 

Największa zmiana dotyczy obowiązku sporządzania wielu dokumentów przy pracy z każdym klientem. W grę wchodzą m.in.:

  • identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta,

  • identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych w przypadku podmiotów,

  • rozpoznanie ryzyka,

  • ocena ryzyka,

  • bieżąca analiza transakcji,

 

a w określonych przypadkach dodatkowo:

  • oświadczenia klientów o eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP),

  • ocena stosunków gospodarczych,

  • bieżąca analiza stosunków gospodarczych.

 

Ustawa AML jasno określa konieczność sporządzania i archiwizowania tych dokumentów i są one sprawdzane w trakcie kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

 

Na stronie internetowej GIIF pojawiła się informacja o pierwszej karze, nałożonej na pośrednika w obrocie nieruchomościami za niedopełnienie obowiązków, wynikających z Ustawy AML i jest to kara w wysokości 500 000 zł. Zalecamy wszystkim pośrednikom weryfikację posiadanej dokumentacji i procedur. Kontrole pośredników były przeprowadzane w ostatnich dwóch latach i zapewne będą kontynuowane.

 

Niestety, ustawa jest pełna niejasności, zawiłości i braków, co powoduje, że sporządzenie prawidłowej dokumentacji jest bardzo trudne. Chcemy to wyjaśnić podczas webinaru.

 

Weź udział w webinarze i dopełnij wszelkich obowiązków, wynikających z ustawy AML!

Ważne! Webinar dostępny tylko dla Członków WSPON!