Szkolenia i wydarzenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WSPON

  • 19.02.2019 - godz. 10:00 - 13:00

  • Millenium Plaza (Plac Zawiszy), Al. Jerozolimskie 123A , Warszawa

Adresaci

członkowie WSPON

Doskonalenia zawodowe

nie

Dostępne miejsca

41

0.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

Informujemy, że Zarząd podjął decyzję o zwołaniu na dzień 19 lutego 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON.

 

Przedmiotem obrad będą ważne zmiany statutu WSPON. Proponowane zmiany są dostępne po zalogowaniu w STREFIE CZŁONKÓW .

 

Zgodnie ze Statutem: Członek zwyczajny jest obowiązany do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, którym mogą się Państwo posłużyć w przypadku braku możliwości osobistego udziału.