Szkolenia i wydarzenia

Kurs na zarządcę najmu lokali mieszkalnych

  • 11.10.2019 - godz.

    20.10.2019 - godz.

  • Warszawa, Grzybowska 45

Adresaci

pośrednicy, zawody nieruchomościowe

Doskonalenia zawodowe

nie
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie (PSZN) oraz Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) organizują kolejny kurs specjalistyczny na:
 
zarządcę najmu lokali mieszkalnych
 
Termin najbliższego kursu : 11-20 października 2019r.
Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających aktywną licencję zarządcy lub pośrednika Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN) jak również dla osób bez licencji.
 
Wynajem lokali mieszkalnych staje się coraz bardziej znaczącym segmentem rynku nieruchomości a w dotychczasowej praktyce edukacyjnej brak było kompetentnej i kompleksowej oferty w tym zakresie.  Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu Komisja Edukacji PFRN opracowała program szkolenia specjalistycznego dla zdobycia tej kompetencji. 38 godzinny kurs zakończony jest egzaminem testowym dla uczestników z aktywna licencją, którego pozytywny rezultat daje  prawo do tytułu: Specjalista Najmu Lokali Mieszkalnych
Osoby bez licencji otrzymają Zaświadczenie  ukończenia kursu.
 
Cena Kursu wynosi PLN 1700,00 brutto
Dla osób będących członkami stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN przewidziany jest rabat w wysokości 15%
 
 
W cenie uczestnictwa zapewniamy:  materiały warsztatowe, przerwy kawowe , napoje i słodki bufet.
 
                                                            ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU