WIEDZA, DOŚWIADCZENIE, ZAUFANIE

Wspieramy naszym doświadczeniem i wiedzą, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki do rozwoju

Poprzez ugruntowaną ponad dwudziestoletnim doświadczeniem działalność Stowarzyszenia zdołaliśmy osiągnąć mocną pozycję na rynku nieruchomości. Konsekwentnie wdrażamy narzędzia i rozwiązania, które przynoszą korzyści naszym członkom oraz ich klientom.

Profesjonalizm

Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów kierujących się w swojej pracy najwyższymi standardami zawodowymi. Nasi członkowie stale podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach branżowych. Dbają o wysoki poziom norm etycznych, mając świadomość, że pracują na rzecz dobrego imienia całego środowiska. To najlepsi profesjonaliści w swoim fachu!

Etyka

Zaufanie klienta w naszej pracy to podstawa. Dlatego dbamy o najwyższe standardy osobistej i zawodowej postawy etycznej. Każdego pośrednika obowiązują zasady etyki zawodowej i Standardy Zawodowe Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, uzgodnione z Ministrem infrastruktury. Nad ich właściwym przestrzeganiem czuwa m.in. Komisja Etyki.

Kształcenie

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kształcenie ustawiczne swoich członków i ich pracowników. Stąd licznie organizowane szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje. Najbardziej znanymi spotkaniami branżowymi firmowanymi przez WSPON są: Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości i Festiwal Wiedzy o Nieruchomościach.

Wiarygodność

Członkostwo w naszym Stowarzyszeniu honorowane jest certyfikatem przynależności. Przez ponad 20 lat działalności wypracowaliśmy przejrzyste zasady współpracy i działania na rynku. Konsekwentnie monitorujemy pracę pośredników należących do WSPON, wprowadzamy nowoczesne zasady kooperacji. Klienci mają tego świadomość, dlatego coraz częściej pytają obsługujących ich pośredników o przynależność do organizacji zawodowej.